Litorina.org

Home
Seppo Mononen CV
Kekkosen linjalla Suomi jatkaa dualistista kaksoiselamaa
Organized.fi
Human Rights Court
pics - siru hampaassani
Pirjo Sandström
1993 ohjelmoitu kriisi jatkuu 2018
Tamminiemen trollitehdas
Lottien Natsimiljoonat
Ministerille
Polttamaton Pirtti
ilkka_rehabilitoi.html
natsi-lääketiede_Suomessa
Tyttöjen oudot kuolemat EP:lla
Hl AnitaSimonen
Inger Karumo sadistilääkäri VKS:ssa
International Conspiracy
Suposta jouduttaja Eduskuntaan
Ilkeys tappaa
Väkivalta johtuu alistamisesta
Yle sensuroi
miksi Mikko on paha?
"Näytit Maailmalle"
Ehdokkaista
Vilpillisyys
"Tulvasuojelu": Niinistö suositteli
Vääriädiagnooseja
Suomi kriisissä
Kunniaton Eduskunta
Hamlet
UKK-vallankumous
"Tulevaisuusseminaari"
Naapurin Heikki kuoli 1944
Tulvasuojelu - puhallus
29.9.2012/sm
Poliisin huumejuhlat
Voi meitä ...
Yksi tietää aina
Poliittinen yle
Suomi toimii häikäilemättä
1993 Kriisi
Polttamaton pirtti
Miksi Suomea ei oteta tosissaan
Syöpä Suomessa
Inhimillinen kehitys alkaa kohdussa *
Moraali vai Etiikka
oikeusvaltioko
Lentokone hajosi ilmassa - 8 kuoli Suomessa
tuskalliset_maitohapot
Kehitys johtaa sivistykseen
Euroopan vapauttamisen muistopäivänä 11.11.
vilpittömät
sanoma riosta
Natsismi
Olkaamme suomalaisia!
Finlandia on Bolivian kansallishymni
Saatanan tunarien koti?
Ylen taantumasta
Vaasan Nais Mafia
Salaisen Poliisin kiusaamana
Huumeita Floridasta
evoluution todiste
Evoluutio
salaliittok
Sensuuri Suomen tietoverkoissa
VAASAN HOVIOIKEUS v.2004
Parempi ymmärtää
Miksi koulu ei toimi
Maanpuolustuskurssiyhdistys
Tavallinen ihminen on tärkeä
rahastusta lääkkeillä
Helsingin 1975 henki
Arktinen talvihenke
Tarpeeton sota
Tavallinen ihminen
Lapin kesää
Nobel-juhlista
Ilman oikeutta
Elektr. valvontaa ilmajoella
jordsskorpan
Itsemurhista
Pakolaisten henkinen pääoma tervetullut
Luovuus on ratkaisu
Ehdollinen refleksi hengenpelastajana
edustuston ongelmat
tiedottajoen syy?
Konsensus ja köyhyys
Talvisodan loppu
Mandela
propaganda
Elilitti käki on ..
sotatragediat
Talvisota
Itsenäisyys on eliitin vapautta
Conzita
SUOMI-URKINTA
Ihminen on ...
Darwinin pulma ratkesi
ilkeys
Urkintayhteiskunta
Sisuair
Vai mitä se on
Väkivalta - Verboten! *)
POLIISIOSASTO - kaavio(!) 2010
LitorSE
Litorina geologiaa
vouti
Projekti
Pako
Rosa
Iluminada
29.9.2012 /sm WHO:
"NÄYTIT MAAILMALLE"

Litorina geologiaa

litorinasavi.jpg
KAIVUN PALJASTAMAA SINISTÄ LITORINA- MEREN LIEJUSAVEA ILMAJOELLA

 
Litorina-muodostuma
happamuuden aiheuttajana
Pohjanmaan jokilaaksoissa

Pohjanmaan Litorina-esiintymä on koko maakunnan kattava ja varsinkin jokilaaksojen viljelymailla kasvuun erittäin huonontavasti vaikuttava tekijä. Maataloudessa happamuutta on perinteisesti torjuttu kalkitsemalla kokemusperäisesti hyvin tuloksin.
 
Geologisessa lähihistoriassamme on kaksi tärkeää tapahtumaa, jotka osaltaan ovat syynä maiden happamuuteen, erityisesti Pohjanmaan rannikkoseuduilla. Nämä ovat maankohoaminen ja Itämeren altaan historialliset vaiheet, joista jälkimäinenkin johtuu edellisestä.
 
Maankohoamisen syynä on maankuoren kimpoaminen takaisin pallon muotoonsa sen jälkeen kun se oli vapautunut kymmeniä tuhansia vuosia kestäneen Skandinavian jäätikön painosta.
 
Eräässä vaiheessa, jään sulaessa nopeasti Tanskan salmista, suolainen valtameren vesi valtasi Itämeren altaan. Tätä merivaihetta kutsutaan Litorina-mereksi, ja se oli laajimmillaan noin 7.000 vuotta sitten. Siihen laskeutui kerrostuma hienorakeista merellistä sedimenttiä, jota geologit kutsuvat Litorina-muodostumaksi.
 
Mannerjäätikön lähde oli Skandinavian vuoristossa ja sen painopiste oli nykyisen Merenkurkun vaiheilla, jossa maankuoren painuminen oli suurinta ja vastaavasti maankohoaminen nykyään on merkittävintä, jopa noin 100 cm sadassa vuodessa. Täältä kaakkoon kohoamisnopeus asteittain pienenee siten että se on joksikin olematon Karjalan kannakselle tultaessa.
 
Litorina-meren vedenpinnan korkeudesta ovat merkkinä rantakivikot, joita nyt tavataan esimerkiksi Karijoki- Kauhajoki- Jalasjärvi-Kuortane- Alajärvi -linjalla noin 90 metrin korkeudella merenpinnan yläpuolella. - Uudenmaan rannikolla rantaviiva oli noin 30 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella.
Litorina-muodostuman kerrospaksuus vaihtelee, mutta on yleisesti noin 10 metrin luokkaa. Makeaan veteen ja murtoveteen, kuten nykyisen Itämeren lahtiin, kerrostuu tiivisrakenteisia lustosavia joissa vaaleat kesälustot ja tummat, ohuet talvilustot vuorottelevat. Suolaiseen meriveteen kerrostuneissa sedimenteissä ei lustorakennetta ole.
 
Makeassa vedessä levymäiset savimineraalien hiukkaset laskeutuvat yksitellen ja asettuvat pohjaan tiiviisti lappeelleen. Suolaisessa merivedessä on runsaasti elektrolyyttejä, joiden sähköiset varaukset saavat aikaan sen että vedessä olevat hiukkaset kerääntyvät yhteen eli koaguloituvat ja laskeutuvat pohjaan keräyminä, joissa savihiukkaslevyt ovat löysästi sikin sokin kuten korttitalo.
 
Tällainen korttitalorakenne on lujuudeltaan heikko, kokoonpuristuva ja sen tyhjät tilat varastoivat runsaasti vettä. Merellisestä alkuperästä johtuen siinä elektrolyyttien ohella on yleensä runsaasti eloperäistä ainesta, josta hajotessa tulee rikkiä. Eloperäisen aineksen pitoisuuden ylittäessä 6 % kuivapainosta sedimentti luokitellaan liejusaveksi.
 
Litorinaliejusavi, jota kansanomaisesti kutsutaan pikileeriksi, on väriltään sinisen mustaa ja se tuoksuu voimakkaasti rikiltä. Se on erittäin plastista ja tahraavaa, se tarttuu ikävästi työkaluihin, kuten kaivurin kauhaan.
 
Kuivuessaan se muuttuu vaaleanharmaaksi ja viljelysmaita muokattaessa lohkeilee kivikoviksi teräväsärmäisiksi kokkareiksi.
 
Kuten edellä viitattiin, liejusaven vesipitoisuus on korkea. Tästä johtuu tehokkaasti kuivatettujen maiden painuminen. Esimerkiksi paaluille perustettujen rakennusten perusmuurissa voi todeta jälkiä 10-15 cm painumisesta parissakymmenessä vuodessa.

laajuus.gif
Litorinameren suurin laajuus Pohjanmaalla

Pohjanmaalla Litorina-meren vaiheita tutkinut Turun yliopiston Geologian professori Gunnar Glückert on kartoittanut Litorina-meren laajuutta Pohjanmaalla. Litorinaraja, meren laajimman ulottuvuuden alue, sulkee sisäänsä koko Etelä-Pohjanmaan pois lukien joitakin pieniä saarekkeita kuten esimerkiksi Lapuan Simpsiön huippu noin 97 metrin yläpuolella ja Karijoen Pyhävuori noin 90 metristä ylöspäin. Ilmajoen, Jurvan, Teuvan ja Kurikan väliselle seudulle sijoittuu suuri Litorina-meren saari.
 
Pohjanmaan joet ovat uurtaneet uomansa Litorina-liejusaveen. Näin esimerkiksi Kyrönjoki latvajokineen (Jalasjoki, Kauhajoki), joka on ollut pitkäaikaisen suunnittelun ja rakentamisen kohteena. Lyhyellä tähtäimellä kaivaminen heikkoon liejusaveen aiheuttaa törmien vakavuusongelman, ja paljastuvista tuoreista liejusaviluiskista sade huuhtoo happamuutta jokeen. Pitkän ajan ongelma on maankohoaminen, joka tarkoittaa sitä, että jokisuu kohoaa nopeammin kuin latvaosat.
Viljelymaita on kuivatettu yhä tehokkaammin salaojittamalla. Salaojitus puolestaan kerää tehokkaasti happamuutta laskuojiin vesipitoisesta liejusavikerroksesta. Laskuojat johtavat kerätyn happaman pohjaveden jokeen. Ylipäätänsä ojien kaivu aiheuttaa täällä samat ongelmat kuin suuremmassa mittakaavassa itse joella. Ojat sortuvat ja tukkeutuvat.
 
Kyrönjoen rakentajat ovat uhmanneet kaikenlaista johdonmukaisuutta eivätkä ole ottaneet huomioon alueen poikkeuksellisia olosuhteita. Itse asiassa joen rakentamiselle näyttää olevan ainoastaan sen suunnittelijoiden ja rakentajien henkilökohtaiset tarpeet. Se että rutiininomaisesti on ryhdytty neutraloimaan happamuutta laskemalla kaivettaviin jokiin valtavia määriä lipeää, on arveluttavaa.

 
Seppo Mononen, fil. maist., eläkkeellä oleva geologi
 
Uhmakkaat Kyrönjoen rakentajat ovat vuosikymmeniä vähätelleet vallitsevia  luonnonsuhteita. Kalkilla vakavoidun jokitörmän rakoilu ennakoi alkavaa sortumaa eikä runsas kalkin käyttö neutraloi riittävästi ruohottumisen  alkamiseksi. Lapua 20.8.2000 (KUVA ALLA)

malkamaki.jpg