Litorina.org

Home
Seppo Mononen CV
Kekkosen linjalla Suomi jatkaa dualistista kaksoiselamaa
Organized.fi
Human Rights Court
pics - siru hampaassani
Pirjo Sandström
1993 ohjelmoitu kriisi jatkuu 2018
Tamminiemen trollitehdas
Lottien Natsimiljoonat
Ministerille
Polttamaton Pirtti
ilkka_rehabilitoi.html
natsi-lääketiede_Suomessa
Tyttöjen oudot kuolemat EP:lla
Hl AnitaSimonen
Inger Karumo sadistilääkäri VKS:ssa
International Conspiracy
Suposta jouduttaja Eduskuntaan
Ilkeys tappaa
Väkivalta johtuu alistamisesta
Yle sensuroi
miksi Mikko on paha?
"Näytit Maailmalle"
Ehdokkaista
Vilpillisyys
"Tulvasuojelu": Niinistö suositteli
Vääriädiagnooseja
Suomi kriisissä
Kunniaton Eduskunta
Hamlet
UKK-vallankumous
"Tulevaisuusseminaari"
Naapurin Heikki kuoli 1944
Tulvasuojelu - puhallus
29.9.2012/sm
Poliisin huumejuhlat
Voi meitä ...
Yksi tietää aina
Poliittinen yle
Suomi toimii häikäilemättä
1993 Kriisi
Polttamaton pirtti
Miksi Suomea ei oteta tosissaan
Syöpä Suomessa
Inhimillinen kehitys alkaa kohdussa *
Moraali vai Etiikka
oikeusvaltioko
Lentokone hajosi ilmassa - 8 kuoli Suomessa
tuskalliset_maitohapot
Kehitys johtaa sivistykseen
Euroopan vapauttamisen muistopäivänä 11.11.
vilpittömät
sanoma riosta
Natsismi
Olkaamme suomalaisia!
Finlandia on Bolivian kansallishymni
Saatanan tunarien koti?
Ylen taantumasta
Vaasan Nais Mafia
Salaisen Poliisin kiusaamana
Huumeita Floridasta
evoluution todiste
Evoluutio
salaliittok
Sensuuri Suomen tietoverkoissa
VAASAN HOVIOIKEUS v.2004
Parempi ymmärtää
Miksi koulu ei toimi
Maanpuolustuskurssiyhdistys
Tavallinen ihminen on tärkeä
rahastusta lääkkeillä
Helsingin 1975 henki
Arktinen talvihenke
Tarpeeton sota
Tavallinen ihminen
Lapin kesää
Nobel-juhlista
Ilman oikeutta
Elektr. valvontaa ilmajoella
jordsskorpan
Itsemurhista
Pakolaisten henkinen pääoma tervetullut
Luovuus on ratkaisu
Ehdollinen refleksi hengenpelastajana
edustuston ongelmat
tiedottajoen syy?
Konsensus ja köyhyys
Talvisodan loppu
Mandela
propaganda
Elilitti käki on ..
sotatragediat
Talvisota
Itsenäisyys on eliitin vapautta
Conzita
SUOMI-URKINTA
Ihminen on ...
Darwinin pulma ratkesi
ilkeys
Urkintayhteiskunta
Sisuair
Vai mitä se on
Väkivalta - Verboten! *)
POLIISIOSASTO - kaavio(!) 2010
LitorSE
Litorina geologiaa
vouti
Projekti
Pako
Rosa
Iluminada
29.9.2012 /sm WHO:
"NÄYTIT MAAILMALLE"

UR JORDSSKORPAN

Ur jordsskorpan kommer många av livets förnödenheter 

Hem Aloitussivu

 

 

Text & foto 1999, 2004, 2015

Seppo Mononen, geolog

INNEHÅLL:

I STENVÄRLDEN

TRE STENTYPER

OVANLIGA MINERALER

MALMER

FYRA UPPGIFTER

 

 

 

Jordskorpans  prov kan tillhöra  någondera av två stenvärldens parter. 

 

*   mineral - som kvarts. Mineral är en homogen, sammansatt överalt av samma förening av element i kristalliserad  form 

 

*   sten - som granit. Stenarna är, i allmänhet, blandningar  av mineral.

 

        

 

1.1. Kvarts är en mineral (tre variante från vänster: krysopras, aventurin, rosenkvarts). 1.2.Granit är en sten. 

 

Alltså, om ett prov är sammansatt av ett och samma mineral alltigenom, kallas det mineral. Om det är en blandning  av flera mineral, kallas det sten. 

 

Prov kan visa sig någon av följande, speciella slag av stenar och mineral:

 

1. kristall - som turmalin. Kristaller  har en exakt, av ytor och vinklar definierad form - kub, pyramid, prisma och många andra, kristallerna är alltid mineral, aldrig stenar.

2. ädelsten - som agat. Varje mineral och sten som används i tillverkning av smycken, kallas smyckesten, eller, traditionellt, ädelsten.

3. metall - som koppar. Metaller är ogenomskinliga. De kan hamras och böjas utan att de bryter i bitar, och de har hög konduktivitet av värme och el.

4. malm - som hematit. Varje mineral och sten som man får värdefullt råmaterial från, kallas malm.

 

           

                      2.1                                                            2.2                                      2.3

    

 2.1. Halit kristaller (hemma växta!), 2.2. Kubiska kristaller,2.3. Turmalin kristall/ädelsten. 

 

     

                      2.4                                      2.5

 

2.4. Spektrolit ädelsten, 2.5. Guld, grundämne ädelmetall.

 

 

Tre stentyper

 

Det finns tre typer av sten: 

 

A. magmastenar, som har förstelnats ur magma;

  

          

a.1                                      a.2                                      a.3

 

a.1. Granit är en djupt sakta förstelnad plutonit   a.2. Lavasten. Det regnade då denna vulkanit förstelnat på jordytan  a.3. Snöflingaobsidian med kvarts (flingor)som  började kristallisera sig ur amorfiskt vulkaniskt glas.

 

B.   sedimentstenar, som förstenats av lagrade jordarter;

 

            

                    b.1                                      b.2                                      b.3 

 

b.1. Sandsten förstelnat ur sand. b.2. Horisontalt lagrad kalksten (Östra Estland). b.3. Sedimenstenar förstelnar sig ur lösa jordarter, sediment. Den blåa litorina -leran lagrade sig på botten av Litorina –havet bara circa 7000 år sen (Ilmajoki). 

 

 C. metamorfiska stenar, som formats ur alla slags stenar av förändring och omkristallisation.

     

c.1                                      c.2

 

c.1. Omkristallisation producerat röda granater under höga trycket som format detta granatskifferschist. c.2.  Dynformad gnejs (t.v.) och skiffer är metamorfiska stenar.

 

     

Granit är en kornig  magmasten som har sakta utkristalliserat sig djupt i Jordens skorpa ur stensmält kallad magma.  Basaltär en vulkanisk magmasten som snabbt har stelnat på skorpytan av magma som utbrott genom skorpan. Konglomerat är en sedimentsten som har förstenats av grus. Skiffergnejs är en metamorfisk sten som har bildats genom metamorfos. 

 

Kalksten är en uthållig byggsten. Ur  kalksten tillverkas också cement. Då sand och grus blandas med vatten i cement, fås betong

 

När kalkstenen ändras under effekt av hettan och trycket, blir den marmor. Talrika skulpturer  har huggits av relativt mjuk marmor, som glittrar i solen. 

 

    

 

4. Marmor används också som byggnadsmaterial (FPA, Seinäjoki)

 

 

Kvartsit är den hårdaste av alla skorpans stenar. Det är därför att kvartsit har hållit sig från erosion och formar nu kammar och relika berg som Simpsiö i Lappo. Kvartsit bildas från sandsten av metamorfisk förändring. 

 

När ett mjukt lerlager kommer under lagom stor och långvarande tryck, formas  hård  lerskiffer, som spricker i fina skivor och som ger en klingande ljud när man knackar med fingernageln eller blyertspennan. Med det bekläds hus, som, t.ex.  på Brittiska  öarna. Skiffer finns på orter som har eller har haft veckberg.  

 

Finlagrad mörk sten kallas  glimmerskiffer. Denna metamorfiska sten  består troligen lager på lager av samma mineral bredvid lagrar av den samma mineral. 

 

  

 

5. Täjlsten har ett högt värmekapasitet och används för att tillvärka ugnar och spisar.

 

Den gröngråa  täjlstenen  är också en  metamorfisk sten. Trogen sitt namn är den så mjuk att den kan sågas och täljas med vanliga träverktyg. Ett av täljstenens mineral är talk, som är lagom mjuk att tillverka puder.

 

Upp

 

Ovanliga mineraler

 

Bitar av magnetit kan samlas med en vanlig hästskomagnet. En ovanlig variant av magnetit är lotsten, som själv fungerar som magnet.   Lotstenen var den första kompass i vår historia. Kolumbus nådde Amerika med hjälp av en skärva av lotsten, som flöt  i en vattenkopp. 

 

En vanlig glimmertyp som kallas muskovit, är färglös. Namnet muskovit beror på att gårdfarihandlarna brukade sälja den från Ural införda muskoviten för fönsterglas. (muskovit = moskovite).

 

          

                      6.1                                      6.2                                      6.3

 

6.1. Tunna muskovitflingorna ar transparenta. 6.2. Svavlet är en mineral som brinner. 6.3. Rutilkvarts är kvarts som har rutilpinnar växta inne.

 

Fuksit är ett glimmer grönfärgat av krom. 

 

När glimmret blir exponerat i vädret i många år, får den en gyllene färg. Detta är ett av de mineral som kallas kattguld, och som har fuskat många guldgrävare: det finns glimrande glimmerfjäll överaltt i många stenar och sand!

 

Med kritan (en art av kalksten) kan man skriva på tavlan, men grafit är ett  mineral, som används varje dag i blyertspennor. Pennans "bly" är inte av bly-kallad mineral, utan grafit, mjuk kol.  "Blyet" för pennan tillverkas med att blanda grafit med lera, och såvida får man blyertspennor av olika hårdhet.  

 

Pannor och kastrull samt bestick med en metallisk glimmer är lätta att identifiera som metall. Men även glas, plattor och koppar har tillverkats ur mineralmaterial. Råmaterialet, t.ex. av porslin föremål är kaolin som är ett vitt mulldoftande lermineral.

 

      

 

7. Av kaolin tillvärkas porslintalriker och -koppar, med mera.

 

 

Malmer

 

Varje mineral eller sten, varav ekonomisk viktig metall eller mineral fås, är kallad malm

 

Samtliga malmer förekommer som drag och  ådror, som fyller bergslagens kross och sprickor. Andra malmer finns disperserade  genom hel sten som fläckar av varierande storlek. Den tredje malmtypen är representerad av placer, som är malmtypen berikad i sig som korn i sand och grus. Guldet är en exempel om placermalm.

 

Hematit  är ett viktigt mineral av järnmalm. Dess färg är gråsvart, men det rostar röd. Dess streck, vilket betyder färget av mineralpulver när mineralen gnuggas mot oglaserad porslin (säkring)  är blodröd. Härifrån kommer namnet hematit (hemoglobin i blodet).

 

Magnetit  är ett annat viktigt järnmalmens mineral. Dess färg är svart, och dess streck är också svart, men den kan lättast identifieras av  den kraftiga magnetism. Av  den här ovanliga egenheten kommer namnet magnetit.

 

Kis är gulaktiga, metalglansade svavelföreningar av metall. 

 

           

                      8.1                         8.2                             8.3 

 

8.1. Järnmalmen hematit gör blodröd streck. 8.2. Svavelkis har en metalliskt glans. 8.3. Apatit är en malm av fosfat gödselmedel.

 

Kraftig  lukt av  svavel är typiskt för svavelkis eller pyrit, medan arsenikkis doftar vitlök när det huggs.  Pyrit är en malm av svavel. Ur arsenikkis får man arsen, men, som ett spännande tillägg, kan det finnas litet guld förknippat med arsenikkis. 

 

Värdefull kopparkis eller kalkopyrit är, trogen sitt namn, en kopparmalm. Marknadspriset på koppar varierar, men ofta kan denna malm grävas  från väldiga öppna gruvor där kopparkis är disperserad  i låga halter. 

 

Magnetikis har som speciellt kännetecken, till sin bronsgula färg, att det är magnetiskt, fastän svagare än magnetit. 

 

Målarfärg, bilbatterier, lödgarn och kulor, till exempel,  är rika på bly. Den huvudsakliga blymalmen är  blyglans. Blyglansen kan vara en viktig silvermalm också.

 

     

 

9. Blyglansen är en malm av bly. 

 

Zink används i målarfärg. Den också används som galvanisering till stål, där den förhindrar rost. Takplåt är alltid galvaniserad. Den viktigaste zinkmalmen är zinkblände, vars färg varierar från gulaktig till svart. Dess små  klyftytor blänkar när ett prov innehållande zinkblände omvänds i handen.

 

Tennet, som täckar stålplåt i konservburken, är en dyr metall. Även nuförtiden kan lim-, färg- och andra tuber tillverkas av det värdefulla tennet. Kokkärl av koppar  måste förtennas på inre ytan för att förhindra kopparförgiftning. Kassiterit är tennets  malm.

 

 

Fyra uppgifter:

 

Uppgift 1: Studera, vilka av stadens allmänna byggnader har uppförts av sten, vilka av betong blandad ur stenmaterial? 

Uppgift 2: Lokalisera en marmorskulptur; observera hur den glimmar i ljuset!

Uppgift 3: Vad är blyertspennans ”bly”?

Uppgift 4: Vilket slags "mineral" är kattguldet?!

 

 

(Översatt o. redigerad ur boken JÄNNITTÄVÄ MINERAALIEN MAAILMA av Seppo Mononen) 

 

      

  

 Litorina ry (rf) Society    Upp Ylös     Hem Aloitussivu

 

 obs. Du kan även clicka: MINERAALIMAAILMASTA /www.litorina.org/mineraalimaailmasta/av geolog Seppo Mononen

 

Ur jordsskorpans stenar och mineral kommer många nyttigheter till livets behov.