Litorina.org

Home
Seppo Mononen CV
Kekkosen linjalla Suomi jatkaa dualistista kaksoiselamaa
Organized.fi
Human Rights Court
pics - siru hampaassani
Pirjo Sandström
1993 ohjelmoitu kriisi jatkuu 2018
Tamminiemen trollitehdas
Lottien Natsimiljoonat
Ministerille
Polttamaton Pirtti
ilkka_rehabilitoi.html
natsi-lääketiede_Suomessa
Tyttöjen oudot kuolemat EP:lla
Hl AnitaSimonen
Inger Karumo sadistilääkäri VKS:ssa
International Conspiracy
Suposta jouduttaja Eduskuntaan
Ilkeys tappaa
Väkivalta johtuu alistamisesta
Yle sensuroi
miksi Mikko on paha?
"Näytit Maailmalle"
Ehdokkaista
Vilpillisyys
"Tulvasuojelu": Niinistö suositteli
Vääriädiagnooseja
Suomi kriisissä
Kunniaton Eduskunta
Hamlet
UKK-vallankumous
"Tulevaisuusseminaari"
Naapurin Heikki kuoli 1944
Tulvasuojelu - puhallus
29.9.2012/sm
Poliisin huumejuhlat
Voi meitä ...
Yksi tietää aina
Poliittinen yle
Suomi toimii häikäilemättä
1993 Kriisi
Polttamaton pirtti
Miksi Suomea ei oteta tosissaan
Syöpä Suomessa
Inhimillinen kehitys alkaa kohdussa *
Moraali vai Etiikka
oikeusvaltioko
Lentokone hajosi ilmassa - 8 kuoli Suomessa
tuskalliset_maitohapot
Kehitys johtaa sivistykseen
Euroopan vapauttamisen muistopäivänä 11.11.
vilpittömät
sanoma riosta
Natsismi
Olkaamme suomalaisia!
Finlandia on Bolivian kansallishymni
Saatanan tunarien koti?
Ylen taantumasta
Vaasan Nais Mafia
Salaisen Poliisin kiusaamana
Huumeita Floridasta
evoluution todiste
Evoluutio
salaliittok
Sensuuri Suomen tietoverkoissa
VAASAN HOVIOIKEUS v.2004
Parempi ymmärtää
Miksi koulu ei toimi
Maanpuolustuskurssiyhdistys
Tavallinen ihminen on tärkeä
rahastusta lääkkeillä
Helsingin 1975 henki
Arktinen talvihenke
Tarpeeton sota
Tavallinen ihminen
Lapin kesää
Nobel-juhlista
Ilman oikeutta
Elektr. valvontaa ilmajoella
jordsskorpan
Itsemurhista
Pakolaisten henkinen pääoma tervetullut
Luovuus on ratkaisu
Ehdollinen refleksi hengenpelastajana
edustuston ongelmat
tiedottajoen syy?
Konsensus ja köyhyys
Talvisodan loppu
Mandela
propaganda
Elilitti käki on ..
sotatragediat
Talvisota
Itsenäisyys on eliitin vapautta
Conzita
SUOMI-URKINTA
Ihminen on ...
Darwinin pulma ratkesi
ilkeys
Urkintayhteiskunta
Sisuair
Vai mitä se on
Väkivalta - Verboten! *)
POLIISIOSASTO - kaavio(!) 2010
LitorSE
Litorina geologiaa
vouti
Projekti
Pako
Rosa
Iluminada
29.9.2012 /sm WHO:
"NÄYTIT MAAILMALLE"

Ehdokkaista

Kehittynyt ihminen yksilönä voittaa kollektiivin 

Ehdokkaiden historia voi huolestuttaa 

 

Yhteiskuntamme perusongelma on kehittymättömyys, joka ilmenee myös kyvyttömyytenä keskittyä olennaiseen ja hyväksyä todellisuus totena. Runoilijan johdonmukaisuudella Wm Shakespeare selvitti ongelman meidänkin tiedoksi 500 vuotta sitten. Mutta ilmaista opetusta ei sivuasioihin resurssinsa tuhlaava yhteiskuntamme ole kyennyt hyödyntämään, vaan harhailu jatkuu.

 

Hamlet on persoona, joka pohti liian syvältä joka ikistä asiaa kykenemättä keskittymään olennaiseen. Hamletin elämän vastoinkäymiset — lopulta kuolemakin — näyttävät juontuvan juuri hänen luonteensa rajoituksista. Epäolennaiseen viehtyminen vie aina huonoihin ratkaisuihin ja/tai ‘limboon’, päättämättömyyteen. 

 

Osoitettu kyky keskittyä olennaiseen, ja hylätä epäolennainen on tasavallan presidentin viran menestykselliseen hoitoon asetettava kohtuullinen kelpoisuusvaatimus. Ehdokkailla voi olla  historian näyttöjä jotka voidaan katsoa viranhoitoa rajoittaviksi.

 

Paavo Väyrynen 

 

Väyrynen on aktiivinen poliitikko ja yksi sitkeimpiä jäänteitä Urho Kekkosen Tamminiemen trolli kenraaleista. Yllä esitettyjen vaatimusten suhteen epäkelpoisuutensa virkaan todisti Väyrynen itse jo 1975. Lume-Etykin ajan ulkoministerinä Väyrynen kävi virallisella vierailulla Afrikassa. Keniassa hän antoi paljastavan virallisen lausuntonsa: “Kenian asiathan eivät kuulu meille (=Suomelle), mutta joudun kuitenkin sanomaan ….” 

 

Näin sanoen Paavo Väyrynen vakuuttaa, että hänen sanomisilla ei ole merkitystä. Ne ovat yhdentekeviä. Välinpitämättömät kansalaiset eivät ehkä ‘välitä’ ymmärtää paremmin kuin Väyrynen itsekään sanojen merkitystä todellisuuden niminä, symboleina. 

 

Presidentin voidaan odottaa kykenevän erottamaan olennaisen ja epäolennaisen ja siis ymmärtävän sanojensa merkityksen, eikä vain puhuvan, ja puhuvan… Paavo Väyrynen on mukava ja puhuu mukavasti mutta osoittaa kyvyttömyyttä hyväksyä todellisuus totena, ja ymmärtää. 

 

Matti Vanhanen

Pääministerinä ollessaan Matti Vanhanen manipuloi*/olisi voinut manipuloida Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta (EHRC). Tähän viittaa mm.Vanhasen epäjohdonmukainen käyttäytyminen: - Yllättävä eroilmoitus - ja sen yhtä yllättävä peruuttaminen. Tämä kaikki ajoittui EHRC- tuomioistuimeen ihmisoikeuksieni loukkauksista tekemäni valituksen aikoihin.

 

Vuoden 2009 lopulla valmistelin valitusta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen karkeasta kohtelusta johon minut on pakotettu: ihmisoikeuksieni häikäilemättömistä loukkauksista, pahoinpitelyistä ym. Ks./http://www.litorina.org/vaasanmafia/, ja valitus: http://www.litorina.org/oppressed/). Valituksen perusteita on näillä sivuilla.

 

Vaasan hovioikeudessa minut ilman näyttöä tuomittiin mahdollisesta törmäämisestä *(VHO #799): “Mononen olisi voinut törmätä jos olisi jatkanut peruuttamista”: Ks. /www.litorina.org/vaasanmafia/id

Suomen valtion hallitustason häikäilemättömän operaation ajoitus täsmää hakemukseni aikoihin. Matti Vanhasen hallituksen poliisiosastosta vastaava sisäministeri oli Anne Holmlund (kok), oikeusministeri Tuija Brax (vihr). Tuolloin hetken onnistuneeksi arvellusta manipulaatiosta Vanhanen ’sai’  palkkioviran Perheyritysten Liittoon turvaan.

VHO tuomio 799 26 . 7 . 2004. Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenneuvos Kaija Suvilehto-Nieminen hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin (valmistelusta vastannut jäsen) hovioikeuslain 9 §:n mukainen esittelijä, asessori Tuula Keltikangas.

Sauli Niinistö kannatti valtiollista miljoona puhallusta 

Valtiovarainministeri Sauli Niinistön (kok) vastaus vesiylioikeudelle tekemääni vetoomukseen jonka mukaan järjetön hanke tulvivan uoman patoamiseksi tulisi pysäyttää. “Kyrönjoen tulvasuojelun” - nimellä ajetulle lume-hankkeelle kunniattoman Eduskunnan määrä-enemmistö ohjasi hyötypuolille “tulvasuojelu” - budjeteissa miljoonia .  /www.litorina.org/kyr

Kirjeeni Valtionvarainministerille 15.5.2001” -

Kyrönjoki-hankkeen suunnitelmien epäsäännöllisyyksiä on tuotu aikanaan Länsi-Suomen vesioikeuden ja vesiylioikeuden huomioon (Päätökset 16/1995/2 ja 17/1995/2 ; vyo nro 135/1996). Siitä, että nämä elimet ovat hyväksyneet hakijan absurdin ajatuksen kuivatuksesta patoamalla, on korkein hallinto-oikeus valitusluvan (Dno 4070/3/96 annettu 14.5.1997) epäämisen perustelunaan todennut: "Asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi ei ole vesilain 17 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua painavaa syytä tai erityistä aihetta": KHO siis katsoo sanottujen vesioikeuksien toiminnan tavanomaiseksi ja hyväksyttäväksi: ‘Laillisessa’ Suomessa vesi virtaa alhaalta ylöspäin, vastavirtaan. Näin ei voi olla.

Kyrönjoki-hanke tarkoittaa todellisuudessa vaaran ja haitan tahallista aiheuttamista. Se on myös yhteisen vaurauden ohjaamista — mainittujen oikeusistuinten myötävaikutuksella — rappeutuneille jouduttajille, jotka häikäilemättä kääntävät tosiasiat valheeksi. 

Tässä tilanteessa käännymme kohteliaimmin puoleenne odottaen puuttumistanne. Kukaan muu ei enää voine pysäyttää suurta järjettömyyttä ja kansallista onnettomuutta. - Tulvivan uoman patoaminen on järjetöntä.

Vaasassa 15. toukokuuta 2001

Seppo O. Mononen, geologi, FM Vaasasta (Ilmajoki) 

P. Eng., (Professional Engineer Kanada, 1981)”

  

Valtiovarainministeri Sauli Niinistön (kok.) vastaus:

".. Tuskin mitään on niin laajasti tutkittu kuin Kyrönjokea... Seudun asukkaat pitävät hanketta hyvänä.." /www.litorina.org/kyr/id4.html/ (Kirjeeni Valtionvarainministerille 15.5.2001).

 Sauli Niinistö: " En tunnista äärioikeistolaista liikettä." (Puhetilaisuus Tampereella 11.1.2012)

 

Ääriliike mihin hän saattoi viitata on Maanpuolustuskurssiyhdistys ry MPK, (harhauttavasti samaa lyhennettä käyttää Maanpuolustuskoulutus) joka ei liene ’oikeistolainen’. Yhdistyksen 50-vuotisjulkaisun no 97/3/2011 mukaan sen jäsenistö on yhteiskunnallisesti kattava ja kaikki poliittiset nominaatiot ovat mukana toiminnassa.

 

Esimerkkinä 'ekumeenisesta järjestäytyneestä’ toiminnasta on 1990-luvun Kyrönjoen tulvasuojelun nimellä tunnettu hanke. Yli 60-vuotisen puhalluksen  hyötypuolille kunniaton eduskunta hyväksyi miljoonat noin 120 budjetissa. - Geologin raportista toimitin aikanaan 6 kpl kopioita eduskunnan kirjastoon. /www.litorina.org/kyr/

 

 

Pekka Haavisto

 

Vilpitön kyky keskittyä olennaiseen on presidentillisen viranhoidon  avain kelpoisuus vaatimus joka vertailussa puoltaa Pekka Haaviston hakemusta. Hän näyttää ainoalta merkittävältä ehdkkaalta joka ei maan tavasta pälyile osallisena vuosikymmentenkin salahankkeista. 

 

Haaviston kunnollisuutta osoittaa  hänen maailmalle ja ihmisille vilpitön ja avoin katseensa. Vilpittömyys on hyve. joka voittaa paikan kaikkien kansalaisten presidenttinä.

 

Anna Kontula 

 

- Ei ole ehdokkaana, mutta Kontulan henkilökohtaiset inhimilliset ominaisuudet olisivat ehdoton etu Tasavallan presidentin tehtävien hoitamisessa. Rubin Stillerin haastattelussa Kontula osoitti olevansa täydellinen Homo sapiens - lajinmme määritelmän mukaiseksi kehittynyt ihminen.

 

Yle Pressiklubi -Ruben Stillerin ohjelmassa esiintyivät kansanedustaja Yhteiskuntatieteiden tohtori Anna Kontula ja Johtaja Matti Apunen Elinkeinovaltuuskunta (EVA). Olennaisen paljastavaksi osoittautui juontajan kysymys aiheesta "jota ei ole opetettu". Se sai virallisen yhteiskuntamme tuotteen, Apusen, hämilleen. Kun taas Kontula, kehittynyt ihminen, reagoi epäröimättä asiallisesti. 

 

Anna Kontula — Matti Apunen 1– 0

 

En epäröisi äänestää Anna Kontulaa tasavallan presidentiksi jos tämä olisi mahdollsta. - Ehkä siihen vielä tulee mahdollisuus…

 

 

 FTT.Anna-Kontula-Pressiklubi.jpg

YTT tohtori Anna Kontula Ruben Stillerin Pressiklubissa 2017/Yle.