Litorina.org

Home
Seppo Mononen CV
Kekkosen linjalla Suomi jatkaa dualistista kaksoiselamaa
Organized.fi
Human Rights Court
pics - siru hampaassani
Pirjo Sandström
1993 ohjelmoitu kriisi jatkuu 2018
Tamminiemen trollitehdas
Lottien Natsimiljoonat
Ministerille
Polttamaton Pirtti
ilkka_rehabilitoi.html
natsi-lääketiede_Suomessa
Tyttöjen oudot kuolemat EP:lla
Hl AnitaSimonen
Inger Karumo sadistilääkäri VKS:ssa
International Conspiracy
Suposta jouduttaja Eduskuntaan
Ilkeys tappaa
Väkivalta johtuu alistamisesta
Yle sensuroi
miksi Mikko on paha?
"Näytit Maailmalle"
Ehdokkaista
Vilpillisyys
"Tulvasuojelu": Niinistö suositteli
Vääriädiagnooseja
Suomi kriisissä
Kunniaton Eduskunta
Hamlet
UKK-vallankumous
"Tulevaisuusseminaari"
Naapurin Heikki kuoli 1944
Tulvasuojelu - puhallus
29.9.2012/sm
Poliisin huumejuhlat
Voi meitä ...
Yksi tietää aina
Poliittinen yle
Suomi toimii häikäilemättä
1993 Kriisi
Polttamaton pirtti
Miksi Suomea ei oteta tosissaan
Syöpä Suomessa
Inhimillinen kehitys alkaa kohdussa *
Moraali vai Etiikka
oikeusvaltioko
Lentokone hajosi ilmassa - 8 kuoli Suomessa
tuskalliset_maitohapot
Kehitys johtaa sivistykseen
Euroopan vapauttamisen muistopäivänä 11.11.
vilpittömät
sanoma riosta
Natsismi
Olkaamme suomalaisia!
Finlandia on Bolivian kansallishymni
Saatanan tunarien koti?
Ylen taantumasta
Vaasan Nais Mafia
Salaisen Poliisin kiusaamana
Huumeita Floridasta
evoluution todiste
Evoluutio
salaliittok
Sensuuri Suomen tietoverkoissa
VAASAN HOVIOIKEUS v.2004
Parempi ymmärtää
Miksi koulu ei toimi
Maanpuolustuskurssiyhdistys
Tavallinen ihminen on tärkeä
rahastusta lääkkeillä
Helsingin 1975 henki
Arktinen talvihenke
Tarpeeton sota
Tavallinen ihminen
Lapin kesää
Nobel-juhlista
Ilman oikeutta
Elektr. valvontaa ilmajoella
jordsskorpan
Itsemurhista
Pakolaisten henkinen pääoma tervetullut
Luovuus on ratkaisu
Ehdollinen refleksi hengenpelastajana
edustuston ongelmat
tiedottajoen syy?
Konsensus ja köyhyys
Talvisodan loppu
Mandela
propaganda
Elilitti käki on ..
sotatragediat
Talvisota
Itsenäisyys on eliitin vapautta
Conzita
SUOMI-URKINTA
Ihminen on ...
Darwinin pulma ratkesi
ilkeys
Urkintayhteiskunta
Sisuair
Vai mitä se on
Väkivalta - Verboten! *)
POLIISIOSASTO - kaavio(!) 2010
LitorSE
Litorina geologiaa
vouti
Projekti
Pako
Rosa
Iluminada
29.9.2012 /sm WHO:
"NÄYTIT MAAILMALLE"

Pirjo Sandström Natsi 'järjestön' asiamies Kelassa

472px-VaasW2.jpg

 

Home
UKK Vallankumous
Rikosilmoitus 3
Rikosilmoitus 5, 24.2.2010
Rikosilmoitus 6 (1.3.2010)
Rikosilmoitus 7 (23.3.2010)
Rikosilmoitus/tutkimuspyyntö 4
Huumeita Floridasta
2010 tietoa Vaasan mafiasta
4s tietokone 18 kk:ssa
Mersu 500 jakeluautona
Vaasan huumepartyt
Tositteet hukassa
TE-keskus rahoitti 45 asiamiestä
Näön turmeleminen
Murhayrityksiä
Lopettakaa ahdistelu nyt
Ukrainan yhteys?
Ajoneuvoni kokeilualustoina - liikkuminen estetty
'Poliisi' pakottaa
Aikamiespoika-agentit varkaissa Tallinnassa
Paavo Lipponen Maan tavalla
Esikunnan "wastaus"
Virusinfektio ála Poliisiosasto
"Kuin omat hampaat!"
Inger Karumo - lääkärisadisti
MUKA OIKEUSVALTIO
hovioikeus tuomio
Vaasan käräjäoikeus - tuomio 03/796
Vastine kelan laittomiiin puuhiin
Vaatimus eläkkeen oikaisusta
Salakuuntelu ja tiedonvälityksen estäminen
Pirjo Sandström, arveltu 'järjestön' asiamies Kelassa
Hammashoidosta (puutteesta
Nina Norrgård
Nina Kangasniemi
VALITUS RE: LEENA STRÖM
Kaiutin elektroniikkaa

 
Oikeusasiamies Eeva-Riitta Paunio allekirjoittajamassa kanteluratkaisussa ei sanallakaan puututtu virheelliseen eläkkeeni määrään mikä oli kanteluni aihe.
    Minulle myönnettiin 1097 markkaa  työttömyyseläkettä 1.2.2000 alkaen. Kun vaadin ensimäisestä erästä liikaa perittyä ennakkoa palutettavaksi, jouduin soittelemaan ympäriinsä, mukaanlukien Helsingin pääkonttoriina, ja tekemään kirjallisen hakemuksen ennenkuin rahani palautettiin minulle. Tästä virkailija Pirjo Sandström sydämistyi ja suuttui. 
   Vaikutti siltä, ettei kysymyksessä ollut pelkästään Sandströmin henkiläkohtainen "menetys", vaan järjestelmällinen asiakkaitten pettäminen, Laitoksen ohjeessa oli nimittäin säännelty, että liikaa maksettua ennakkoa voidaan maksaa takaisin vain hakemuksesta, jos se on alle 500 markkaa. Kokemuksesta näytti siltä että järjestelmä oli suuniteltu tämän mukaiseksi.
   Vain laitoksen vastaava 'operatiivinen' henkilökunta tietänee, mihin nuo rahat on aiottu käytettäväksi, oliko tarkoitus rahoittaa laitoksen toimintaa vai järjestäytyneiden virkailijoiden henkilökohtaiseksi hyväksi.

 

Vaatimus eläkkeen oikaisemisesta 

 

 RE: Pirjo Sandströn, Nina Fjellström, Leena Luusua, Vaasan Kelan apulaisjohtaja Sand, ja toimiston johtaja 

Tarkastuslautakunta

PL330

00531 HELSINKI

 

    ASIA: Vaatimus kansaneläkkeen oikaisemiseksi
    VIITE: Kansaneläkelaitos Vaasan toimiston päätös työttömyyseläkkeestä 1.2.2000 lähtien 
    

   Minulle myönnettiin 1.2.2000 lähtien työttömyyseläke, johon sisältyi ansioeläkkeiden lisäksi 1097 markkaa kansaneläkettä. 

   Eläke suhteutettiin aikaan, jonka olin poissa Kelan piiristä. Kirjeessä 30.10.2000 Kela /Sandström  määritteli suhteutuskertoimeksi 0.8981. ”Tästä johtuu kansaneläkkeenne pienentyminen 271 markkaa kuukaudessa ” . Päätöksessä työttömyyseläkkeestä 18.9.2000/Sandström oli jo vahvistanut kansaneläkkeeni määräksi 826 mk/kk.

   Kuten luvuista käy ilmi, Sandström on tehnyt laskuvirheen, koska 0.8981 * 1097 mk  =  985.22 mk eikä suinkaan 826!

   Kela 13.9.2001 tarkisti leimat vasta löytyneistä passeistani ja muistikuviini perustuva aikaisempi suhteutuskerroin voitiin tarkentaa. Eläkepäätöksen oikaiseminen, postitettu 19.2.2002/Sundström, vahvistaa suhteutuskertoimeksi 0.9454.  Täten 1.2.2000 lähtien eläkkeeni määrä tulisi olla  0.9454 * 1097 mk =  1037.10 markkaa/kk.  

Sandströmin päätöksessään esittämä ”oikaisu” 952 mk/kk on edelleen virheellinen (ja laskuvirhe näyttää tahalliselta.)

   Harhauttava on myös oikaisupäätöksen lause ”Oikaisupyyntö koskee asumistukea”. Ohessa on esimerkkinä useista  31.7.2001 ja 18.1.2002 päivätyt vaatimukseni eläkkeen oikaisemiseksi ja takautuvien erien välittömäksi maksamiseksi korkoineen. 

    Sundström on jatkuvasti kieltäytynyt oikaisemasta eläkettäni. Kelan laskelmissa  hän puhuu  ”eläkkeestä” aivan kuin siihen kuuluisi verovapaa asumistuki. Kansaneläke (laki So 101)  ja eläkkeensaajien asumistuki (laki So 103) ovat selkeästi kaksi eri asiaa, vaikka asumistuen suuruus riippuukin (eläke)tulosta. 

  

Vastaavasti Kelan käyttämien lakisääteisten tarkistusten mukaisesti lasketut vuosien 2000 … 2003 eläkkeeni määrät ovat seuraavat:

      2000        (1.2. – 31.12.): 0.9454 x 1097 = 1037 mk/kk               

      2001       (1.1. – 31.5.):  1037 x 1,0389 =   1077 markkaa/kk (indeksikorotus 3,89 %)

                      (1.6. – 31.12.): 1077 x 1,0698 = 1152 markkaa/kk  (tehty tasokorotus 6,98 %)      

2002        (1.1. - 31.12):  1152 x 1,0245 = 1180,77 markkaa/kk, joka kertoimella 5,94573  muunnettuna on 198,59 euroa. 

 

  1.1.2003 alkaen eläkkeeni määräksi on Kela ilmoittanut 184,48 euroa. Tehty indeksikorotus 2,19 e, 182,29 eurosta 184,48 euroon on 1,20 %, josta seuraa, että mahdollisesti oikea eläkkeeni 2003 tulisi olla 200,97 euroa 

Laskelma

 

Kelan maksamat

Vaatimus

 /kk*/a/a euroina/kk/a/a euroina
1.2. -31.12.2000    952 mk10472 mk1761,26 e1037 mk11407 mk    1918,52
1.1. -31.05.2001    989 mk4945 mk    831,68 e1077 mk  5385 mk     905,69
1.6. -31.12.2001   1058 mk7406 mk   1245,69 e1152 mk  6912 mk    1162,51
1.1.-31.12.2002 182,29 e-2187,48 e198,59 e-2383,10 e
1.1.-31.12.2003184,48 e-2213,76200,97-2411,64 e
Erotus  = eläkesaatava 1.2.2000 – 31.12.2003)                                 541,72 e 

* kirje 5.11.2002/Fjellström, mm.                                             Eläkesaatava 31.12.2003: 541,72 e 

   

Vaadin että Kansaneläkelaitos velvoitetaan oikaisemaan eläkkeeni koko eläkeajaltani 1.2.2000 lähtien. Myös vaadin takautuneet eläkkeet maksettavaksi lain mukaisine korkoineen viivyttelemättä.

 

Kansaneläkelaki 39b § 1, 2 mom (etuus korotettuna) 

Kansaneläkelaki 74 § 1, 2 mom (eläkelaitoksen tutkittava asia uudelleen) 

Kansaneläkelaki 74b § 1, 2 mom (Kela velvollinen itse korjaamaan…  selvästi virheelliseen selvitykseen per. päät. 

Hallintomenettelylaki 6.9.1982/598  26 §, KHO 1985 II 72 (Asiavirheen korjaaminen)

Hallintomenettelylaki 6.9.1982/598  27 § (Kirjoitus- tai laskuvirheen korjaaminen)

  

Vaasassa 10 lokakuuta 2003

    

Seppo Mononen, eläkeläinen Vaasasta 240140-147B

Gerbyn rantatie 1 A 7, 65280 Vaasa

puhelin +358 (0)40-562 4255 

S-posti seppomononen@litorina.org

                      Liite A, Eläkkeen Oikaisuvaatimus 31.7.2001 (kopio)

                      Liite B, Eläkkeen Oikaisuvaatimus 18.1.2002 (kopio)                    

Liitteenä on myös kopiot 27 Kelan  päätöksestä siltä varalta että ne olisivat ”menneet hukkaan”:

   Kelan päätöksiä/27 Kopiota/43 sivua  
   1.  Päätös 20.03.2000/Kansaneläkelaitos Catharina Nystrand: päätös työttömyyseläkkeestä, kansaneläke 1097 mk/kk 
   2.  Kirje 3.5.2000/Kansaneläkelaitos Pirjo Sundström: liikaa pidätetyn ennakon palautusasiaa tutkittaessa selvisi…
   3.  Kirje 09.05.2000/Kansaneläkelaitos ilmoitus liikaa perityn ennakon palautuksesta: 450 mk; 
   4.  Ilmoitus liikaa perityn ennakon palautuksen maksusta 450 MK 
   5.  Kirje 25.5.2000/Kansaneläkelaitos Bjarne Sund, EU-eläkeyksikkö 
   6.  Kirje 25.8.2000/Kansaneläkelaitos Leena Luusua: lisäselvityspyyntö yleistä asumistukea varten 
   7.  Asumistukipäätös 18.09.2000/Kansaneläkelaitos Leena Luusua: myönnetty asumistuki on lakkautettu 1.10.2000 lukien omasta pyynnöstänne!(ei pidä paikkaansa, Luusuan omavaltainen päätös)
   8.  Päätös 18.9.2000/Kansaneläkelaitos Pirjo Sandström: oikaistu eläkkeen määrä 1.10.2000 alkaen on 826 mk
   9.  Päätös 5.10.2000/Pirjo Sandström: tarkistus: kansaneläke 826 mk/kk; eläkkeensaajien asumistuki 1305 mk/kk
   10.Kirje 30.10.2000/Kansaneläkelaitos Pirjo Sandström: eläke pieneni 271 mk

11.Päätös 20.11.2000/Kansaneläkelaitos Pirjo Sandström: takaisin perintä 2168 mk

   12.Pidätystodistus 05.01.2001/Kansaneläkelaitos: maksettu 11254 mk, pidätys 1066 mk
   13.Päätös 15.5.2001/Kansaneläkelaitos Catharina Nystrand: Myönnetään takautuva asumistuki 210 mk, joka käytetään liikaa maksetun kansaneläkkeen takaisinperintään
   14.Kirje 7.9.2001/Kansaneläkelaitos Pirjo Sandström: käymään toimistossa esittämässä passinne
   15.Kirje 13.9.2001/Kansaneläkelaitos Tuula Kankaanpää: tarkistin leimat passeista
   16.Kirje 14.9.2001/Kansaneläkelaitos: V 2000 maksetun eläkkeen määrä on muuttunut; maksetun eläkkeen määrä on 10694 mk, ennakonpidätys 1066 mk
   17.Kopio verolipusta 18.9.2001 kansaneläke 10794 mk/Vaasan verotoimisto
   18.Kopio verolipusta 19.10.2001 kansaneläke 10694 mk/Vaasan verotoimisto
   19.Pidätystodistus 4.1.2002/v. 2001 Kansaneläkelaitos maksoi 10763 mk (1810,21€), pidätys 919 mk(154,56 €)
   20.19.2.2002 Eläkepäätöksen oikaiseminen Sandström: muuttoaikojen mukaan suhteutuskertoimeksi on saatu 0.9454…Täysimääräinen eläke kerrotaan suhteutuskertoimella… 1.10.00 alkaen eläkkeenne on 952 mk/kk (po. 0,9454*1097=1037 mk!)… 
   21.Päätös 14.3.2002 Pirjo Sandström: eläke 18.9.2000 päätös oikaistu 1.2.2000 alkaen, tarkistettu 1.6.2001 lukien lainmuutoksen vuoksi..(?)
   22.Päätös 22.5.2002 työttömyyseläkkeestä/Nystrand: Asumistukenne on tarkistettu 1.3.2002 lukien, etuuden määrä 1.6.2002 alkaen 413,55 €/kk, kansaneläke 182,29 €/kk
   23.Kirje 5.11.2002/Kansaneläkelaitos Nina Fjellström: eläkkeen määrät 952mk/989mk/1058 mk/182,29 €

24.Pidätystodistus 3.1.2003/v. 2002 Kansaneläkelaitos maksanut 2576.60€, josta  pidätys 356.06 €

   25.1.10.03 Kela/Fjellström: Kuuleminen Kelan tarkastuslautakunnalle tekemästä esityksestä 15.10.2000 ja 15.5.2001 annettujen päätösten poistamisesta (15.10.2000 ei löydy mitään päätöstä!); 
   26.Lausunto 30.9.2003 tarkastuslautakunnalle, poistettavat päätökset 15.10.2000 ja 15.5.2001 (ei löydy mitään 15.10.2000 päivättyä päätöstä!); 
   27.Päätös työttömyyseläkkeestä 30.9.2003 (4 s.)… *
 

 

Jälkikirjoitus
Minulle myönnettiin 1097 markkaa  työttömyyseläkettä 1.2.2000 alkaen. Kun vaadin ensimäisestä erästä liikaa perittyä ennakkoa palutettavaksi, jouduin soittelemaan ympäriinsä, mukaanlukien Helsingin pääkonttoriina, ja tekemään kirjallisen hakemuksen ennenkuin rahani palautettiin minulle. Tästä virkailija Pirjo Sandström sydämistyi ja suuttui. 
   Vaikutti siltä, ettei kysymyksessä ollut pelkäst'ään Sandströmin henkiläkohtainen "menetys", vaan järjestelmällinen asiakkaitten pettäminen, Laitoksen ohjeessa oli nimittäin säännelty, että liikaa maksettua ennakkoa voidaan maksaa takaisin vain hakemuksesta, jos se on alle 500 markkaa. Kokemuksesta näytti siltä ettÄ ärjestelmä oli suuniteltu tämän mukaiseksi.
   Vain laitoksen vastaava operatiivinen henkilökunta tietänee, mihin nuo rahat on kytetty, oliko tarkoitus rahoittaa laitoksen toimintaa vai järjestäytyneiden virkailijoiden henkiläkohtaiseksi hyväksi.
Oikeusasiamies-nainen
Kantelin virheellisestä eläkkeestä myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kun aikanaan Eeva-Riitta  Paunion allekirjoittama vastaus tuli, siinä ei sanallakaan mainittu väärin laskettua eläkkeeni määrää, joka kuitenkin oli valitukseni aihe ja otsikko.
 

Taloudellinen rajoittaminen on natseilta omaksuttu hallinnon ja alistamisen menetelmä
Kansalaisten taloudellinen rajoittaminen on osoittautunut tärkeäksi keinoksi Urho Kekkosen Neuvostoliiton kanssa suunnittelemaa/toteuttamaa häikäilemätöntä yhteiskunnan 'remonttia', jonka mm. Euroopan Oikeuasiamies Jakob Söderman tunnistaa vallankumoukseksi (=yhteiskunnan arvojen, rakenteen ja hallinnon väkivaltainen muuttaminen).  
 
Pm Esko Aho tunnisti yhteiskunnan hämmenyksen/sekaannuksen, jota tutkimaan asetti toimikunnan filosofi Ilkka Niiniluodon johdolla (katso. /www.litorina.org/kirjoituksiatext/id41.html/ 'Vuoden 1993 kriisi"). Sisäministeriön Poliisiosaston kehitys fyysisestä rajoittamisesta katso /www.litorina.org/pics.html/.
 
Lottien mijoonat selvittää Vaasan naismafiankin toimintaa; Lopun näytäessä väistämättömältä Natsit toimittivat varallisuuttaan 'turvaan'. Furerille uskollisuuttaan vannoneet Suomen Lotat (hallituksen myötämielisyydellä?) onnistuivat katkemään 40 miljoonan € arvosta valtiolle menetetyksi tuomituista miljoonista (karttunut 90 miljoonaksi 2016). Vastaanottaessaan varat Lotat sitoutuivat jatkamaan kotimaassa keskeytyneitä natsi-hankkeita, ja ylläpitämään ja levittämään natsismin väkivaltaista inhaa vallan ja alistamisen aatetta.. Asian osaiseksi minut on pakotettu manipuloiviin natsi ihmiskokeisiin, joista aiheutuneet pysyvät psyykkiset ja fyysiset hoidotta pakotetut vammani vammani muistuttavat lopun elämäni.
 
 
 
 
 

Enter supporting content here