Litorina.org

Home
Seppo Mononen CV
Kekkosen linjalla Suomi jatkaa dualistista kaksoiselamaa
Organized.fi
Human Rights Court
pics - siru hampaassani
Pirjo Sandström
1993 ohjelmoitu kriisi jatkuu 2018
Tamminiemen trollitehdas
Lottien Natsimiljoonat
Ministerille
Polttamaton Pirtti
ilkka_rehabilitoi.html
natsi-lääketiede_Suomessa
Tyttöjen oudot kuolemat EP:lla
Hl AnitaSimonen
Inger Karumo sadistilääkäri VKS:ssa
International Conspiracy
Suposta jouduttaja Eduskuntaan
Ilkeys tappaa
Väkivalta johtuu alistamisesta
Yle sensuroi
miksi Mikko on paha?
"Näytit Maailmalle"
Ehdokkaista
Vilpillisyys
"Tulvasuojelu": Niinistö suositteli
Vääriädiagnooseja
Suomi kriisissä
Kunniaton Eduskunta
Hamlet
UKK-vallankumous
"Tulevaisuusseminaari"
Naapurin Heikki kuoli 1944
Tulvasuojelu - puhallus
29.9.2012/sm
Poliisin huumejuhlat
Voi meitä ...
Yksi tietää aina
Poliittinen yle
Suomi toimii häikäilemättä
1993 Kriisi
Polttamaton pirtti
Miksi Suomea ei oteta tosissaan
Syöpä Suomessa
Inhimillinen kehitys alkaa kohdussa *
Moraali vai Etiikka
oikeusvaltioko
Lentokone hajosi ilmassa - 8 kuoli Suomessa
tuskalliset_maitohapot
Kehitys johtaa sivistykseen
Euroopan vapauttamisen muistopäivänä 11.11.
vilpittömät
sanoma riosta
Natsismi
Olkaamme suomalaisia!
Finlandia on Bolivian kansallishymni
Saatanan tunarien koti?
Ylen taantumasta
Vaasan Nais Mafia
Salaisen Poliisin kiusaamana
Huumeita Floridasta
evoluution todiste
Evoluutio
salaliittok
Sensuuri Suomen tietoverkoissa
VAASAN HOVIOIKEUS v.2004
Parempi ymmärtää
Miksi koulu ei toimi
Maanpuolustuskurssiyhdistys
Tavallinen ihminen on tärkeä
rahastusta lääkkeillä
Helsingin 1975 henki
Arktinen talvihenke
Tarpeeton sota
Tavallinen ihminen
Lapin kesää
Nobel-juhlista
Ilman oikeutta
Elektr. valvontaa ilmajoella
jordsskorpan
Itsemurhista
Pakolaisten henkinen pääoma tervetullut
Luovuus on ratkaisu
Ehdollinen refleksi hengenpelastajana
edustuston ongelmat
tiedottajoen syy?
Konsensus ja köyhyys
Talvisodan loppu
Mandela
propaganda
Elilitti käki on ..
sotatragediat
Talvisota
Itsenäisyys on eliitin vapautta
Conzita
SUOMI-URKINTA
Ihminen on ...
Darwinin pulma ratkesi
ilkeys
Urkintayhteiskunta
Sisuair
Vai mitä se on
Väkivalta - Verboten! *)
POLIISIOSASTO - kaavio(!) 2010
LitorSE
Litorina geologiaa
vouti
Projekti
Pako
Rosa
Iluminada
29.9.2012 /sm WHO:
"NÄYTIT MAAILMALLE"

1993 valtiollinen kriisi jatkuu...

Vuoden 1993 KRIISI oli ohjelmoitu yhteiskuntaa hämmentämään

Helsingin Sanomat julkaisi 2.12.1993 uutisen jossa kerrottiin kansakunnan tilaa pohtimaan asetetun työryhmän lopettamisesta. Työryhmä päätti työnsä saamatta aikaan loppuraporttia. Ajatukset ja mielipiteet olivat rönsyilleet sikäli hallitsematta, että yhteisestä julkilausumasta ei kyetty sopimaan.

Näissä olosuhteissa työryhmän puheenjohtaja filosofi professori Ilkka Niiniluoto katsoi hyväksi esittää johtopäätöksensä omassa "kansalaispuheenvuorossaan" lehdistölle.

Kansakunnan henkistä tilaa pohtineen työryhmän mukaan "Suomi on kriisissä - eikä vain taloudellisessa lamassa vaan maassa vallitsee myös henkinen lama tai kriisi, jonka edessä maa on hämmennyksissä."

Niiniluodon mukaan perinteinen turvallinen olotila maassa oli särkynyt ja perustavaa laatua olevien yhteisten tiukkojen arvojen yhteiskunta oli peruuttamattomasti jätettävä taakse. Luottamus poliitikkoihin oli kaikonnut ja politiikasta oli kansalaisten silmissä tullut tuloksetonta poukkoilua.

Tavanomaisuuksien lisäksi Niiniluoto esitti laadittavaksi "kriisiajan hätätilaohjelman" ja etiikkasopimuksen, jossa "luovutaan itsekkäistä ryhmäetujen valvonnasta reilun kumppanuuden hengessä".

Edelleen, elämänlaadun mittareina tulisi käyttää muutakin kuin tuloja ja kulutusta. Hän haluaa ottaa huomioon mm. terveyden, koulutus- ja sivistystason ja julkiset palvelut.

Suomalaisten heikon itsetunnon kohentamisessa talouden ja  sivistyksen tilan kohentamisella on "terapeuttista vaikutusta". "Mentaalisten lukkojen" avaamisessa keskeisessä   asemassa ovat erilaiset yhteisöt: perheet, koulut, järjestöt, ammattiliitot, puolueet, yliopistot, radio, televisio ja lehdistö.  "Kaikilla näillä toreilla tulisi käydä sisäistä ja julkista keskustelua hyvän elämän sisällöstä, asioiden tärkeysjärjestyksestä, arvoista ja tulevaisuuden tavoitteista". Erityisen sopiva foorumi olisi Yleisradio.

"Yksilöllistä sisua, tekemisen iloa ja epäitsekästä kumppanuutta löytyy vielä suomalaisista, jos sumean ympäristön tilaa ja tavoitteita kirkastetaan, jos ajelehtimisen sijasta tiedetään, mitä ollaan tekemässä, keiden kanssa ja miksi".

Pääministeri Esko Aho joka työryhmän perustamisesta oli tehnyt aloitteen oli tyytyväinen: juuri nyt on oikea aika keskustella talouskehityksen ja arvojen murroksen aiheuttamassa tilanteessa, miten tästä mennään eteenpäin. Kansalaiset hakevat elämäänsä turvallisuutta mm. tarrautumalla olemassa olevaan, vaikka se ei voi tuoda ratkaisua. Toisaalta kriisi ei ratkea millään yksinkertaisella tempulla. Ahon mukaan nykysuomalaisten ongelma on se, että omaa tilannetta ei osata sijoittaa historiaan, eikä nähdä sen kytkeytymistä eurooppalaiseen murrokseen. 

Aho yhtyi Niiniluodon käsitykseen siitä, että hyvinvointia ei voi mitata vain aineellisilla mittareilla. Samoin hän yhtyi tämän ajatuksiin elämänhallinnan lisäämisen tarpeesta.

Aho toivoi, että keskustelu maan henkisestä tilasta eläisi kauemmin kuin esimerkiksi äskettäin alkuunsa sammahtanut tulevaisuuskeskustelu. Hän toivoi, että ”työttömyyden voittamisesta tulee kansallinen ponnistus kuten maareformeista 1918 ja 1944”. 

(Lainaukset: HS) 

Seppo Mononen Filosofian maisteri Tutkija Ilmajoki /www.litorina.org/


Enter supporting content here