Litorina.org

Home
Seppo Mononen CV
Kekkosen linjalla Suomi jatkaa dualistista kaksoiselamaa
Organized.fi
Human Rights Court
pics - siru hampaassani
Pirjo Sandström
1993 ohjelmoitu kriisi jatkuu 2018
Tamminiemen trollitehdas
Lottien Natsimiljoonat
Ministerille
Polttamaton Pirtti
ilkka_rehabilitoi.html
natsi-lääketiede_Suomessa
Tyttöjen oudot kuolemat EP:lla
Hl AnitaSimonen
Inger Karumo sadistilääkäri VKS:ssa
International Conspiracy
Suposta jouduttaja Eduskuntaan
Ilkeys tappaa
Väkivalta johtuu alistamisesta
Yle sensuroi
miksi Mikko on paha?
"Näytit Maailmalle"
Ehdokkaista
Vilpillisyys
"Tulvasuojelu": Niinistö suositteli
Vääriädiagnooseja
Suomi kriisissä
Kunniaton Eduskunta
Hamlet
UKK-vallankumous
"Tulevaisuusseminaari"
Naapurin Heikki kuoli 1944
Tulvasuojelu - puhallus
29.9.2012/sm
Poliisin huumejuhlat
Voi meitä ...
Yksi tietää aina
Poliittinen yle
Suomi toimii häikäilemättä
1993 Kriisi
Polttamaton pirtti
Miksi Suomea ei oteta tosissaan
Syöpä Suomessa
Inhimillinen kehitys alkaa kohdussa *
Moraali vai Etiikka
oikeusvaltioko
Lentokone hajosi ilmassa - 8 kuoli Suomessa
tuskalliset_maitohapot
Kehitys johtaa sivistykseen
Euroopan vapauttamisen muistopäivänä 11.11.
vilpittömät
sanoma riosta
Natsismi
Olkaamme suomalaisia!
Finlandia on Bolivian kansallishymni
Saatanan tunarien koti?
Ylen taantumasta
Vaasan Nais Mafia
Salaisen Poliisin kiusaamana
Huumeita Floridasta
evoluution todiste
Evoluutio
salaliittok
Sensuuri Suomen tietoverkoissa
VAASAN HOVIOIKEUS v.2004
Parempi ymmärtää
Miksi koulu ei toimi
Maanpuolustuskurssiyhdistys
Tavallinen ihminen on tärkeä
rahastusta lääkkeillä
Helsingin 1975 henki
Arktinen talvihenke
Tarpeeton sota
Tavallinen ihminen
Lapin kesää
Nobel-juhlista
Ilman oikeutta
Elektr. valvontaa ilmajoella
jordsskorpan
Itsemurhista
Pakolaisten henkinen pääoma tervetullut
Luovuus on ratkaisu
Ehdollinen refleksi hengenpelastajana
edustuston ongelmat
tiedottajoen syy?
Konsensus ja köyhyys
Talvisodan loppu
Mandela
propaganda
Elilitti käki on ..
sotatragediat
Talvisota
Itsenäisyys on eliitin vapautta
Conzita
SUOMI-URKINTA
Ihminen on ...
Darwinin pulma ratkesi
ilkeys
Urkintayhteiskunta
Sisuair
Vai mitä se on
Väkivalta - Verboten! *)
POLIISIOSASTO - kaavio(!) 2010
LitorSE
Litorina geologiaa
vouti
Projekti
Pako
Rosa
Iluminada
29.9.2012 /sm WHO:
"NÄYTIT MAAILMALLE"

VAASAN HOVIOIKEUS v.2004

VHOSSINETTI.jpg
Vaasan hovioikeuden sinetti

"Linde on lisäksi kertonut, että silloin kun hän oli seisonut Monosen ja Östmanin autojen välissä Monosen auton takapuskuri oli ollut noin 20 senttimetrin päässä Östmanin autosta. Linden mukaan Monosen auto olisi tuossa tilanteessa osunut Östmanin autoon, jos Mononen olisi jatkanut peruutusta samaa linjaa." (HOVIOIKEUDEN TUOMIOPÄÄTÖKSESTÄ)
 

klik myös Vaasan käräjäoikeuden tuomioon /www.litorina.org/vaasanmafia/id12.html/

 
 

VAASAN HOVIOIKEUS TUOMIO NO 799

 

 

VAASAN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 799

Antamispäivä Diaarinro
Seppo Olavi Mononen 27.5.2004 R03/1493
Gerbyn rantatie 1 A 7

65280 VAASA

RATKAISU, JOSTA ON VALITETTU

Vaasan käräjäoikeuden tuomio 28.10.2003 nro 796

(liitteenä)

ASIA Liikennerikkomus
VALITTAJA Seppo Olavi Mononen
VASTAPUOLI Johtava kihlakunnansyyttäjä Mikko Jaatinen

OIKEUDENKAYNTI HOVIOIKEUDESSA

Pääkäsittely Hovioikeus on toimittanut asiassa 29.4.2004 pääkäsittelyn. Pääkäsittelystä on laadittu erillinen pöytäkirja.

Valitus Vaatimukset perusteineen

Seppo Olavi Mononen on vaatinut, että häntä vastaan ajettu syyte liikennerikkomuksesta hylätään ja että Suomen valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa 2.945,20 eurolla.

Mononen ei ole törmännyt autollaan Stefan Ostmanin omistamaan autoon. Autojen korkeuserosta johtuen väitetty lommo ei ole voinut syntyä Monosen auton törmäyksestä.

Vastaus Vaatimukset perusteineen

Virallinen syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään ja Mononen velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista suoritetut todistelukustannukset hovioikeudessa.

Käräjäoikeus on arvioinut näytön oikein. Monosen esittämä tekninen todistelu ei sulje pois törmäyksen ja vaurion mahdollisuutta.

Asiassa esitetty näyttö Kirjalliset todisteet:

1. Piirros autojen sijoittumisesta huoltoasema-alueella

2. Valokuva

3. Maanpinnasta mitattuja korkeuksia

4. Rakennekuva

 

Henkilötodistelu:

1. Vastaaja Seppo Mononen

2. Asianomistaja Stefan Östman

3. Todistaja Heikki Linde 

  1. Todistaja Jorma Sokero

Oikeudenkäyntimaksu 80 euroa

 

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut Hovioikeuden pääkäsittelyssä kuullut asianosaiset sekä todistaja Linde ovat kertoneet olennaisilta osin kuten käräjäoikeudessa.

 

Linde on lisäksi kertonut, että silloin kun hän oli seisonut Monosen ja Östmanin autojen välissä Monosen auton takapuskuri oli ollut noin 20 senttimetrin päässä Östmanin autosta. Linden mukaan Monosen auto olisi tuossa tilanteessa osunut Östmanin autoon, jos Mononen olisi jatkanut peruutusta samaa linjaa.

 

Hovioikeuden pääkäsittelyssä kuultu uusi todistaja Jorma Sokero on kertonut käyneensä tarkastamassa kolarin osapuolina olleet autot huhtikuussa 2004. Sokero oli havainnut Östmanin auton oikeassa kyljessä kaksi lommoa, joista ylempi oli ollut noin 800 mm maanpinnasta ja alempi noin 560 mm maanpinnasta. Sokeron käsityksen mukaan nyt puheena olevassa tapauksessa on ollut kysymys nimenomaan ylempänä olevasta lommosta. Käsityksensä Sokero on perustanut asianomistaja Östmanin tekemään piirrokseen. Monosen autossa ei Sokeron mukaan ollut havaittavissa minkäänlaista törmäysjälkeä. Sokero on pitänyt mahdottomana, että Monosen auto olisi aiheuttanut Östmanin autossa olleen lommon.

 

Hovioikeus pitää Sokeron kertomusta sinänsä luotettavana. Kertomuksen todistusarvoa heikentää kuitenkin se, että hän on tehnyt havaintonsa autoista vasta noin puolitoista vuotta tapahtuman jälkeen. Lisäksi Sokeron suorittamien mittausten luotettavuutta heikentää se, ettei asiassa ole selvitystä muun muassa huoltoaseman pihan mahdollisesta kaltevuudesta ja epätasaisuuksista, autojen renkaiden ilmanpaineista ja muista autojen eri osien korkeuseroihin vaikuttavista seikoista. Östmanin laatima piirros hänen autonsa lommon sijainnista on vain suuntaa-antava. Hovioikeus katsoo vastoin Sokeron käsitystä, että Monosen kuljettaman auton törmäyksestä aiheutunut lommo on ollut noin 560 millimetrin korkeudella.

 

Edellä lausuttu huomioon ottaen Sokeron kertomus ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että Mononen on törmännyt Östmanin autoon syytekirjelmässä kerrotuin tavoin.

 

Hovioikeus on tehnyt esitystä näytöstä samat havainnot ja johtopäätökset kuin käräjäoikeus. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut edellä mainituin lisäyksin.

Tuomiolauselma Tuomiolauselma eri lehdellä.

------------------

SIVU 1(1)

VAASAN HOVIOIKEUS TL: 1

DNO: R 03/1493

SYYTETTY

Mononen, Seppo Olavi

240140-147B

TUOMIOLAUSELMA

Valitus hylätään. Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

KORVAUSVELVOLLISUUS

Mononen velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista hovioikeudessa suoritetut todistelukustannukset 166,54 euroa.

 

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 26 . 7 . 2004.

 

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenneuvos Kaija Suvilehto-Nieminen hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin (valmistelusta vastannut jäsen) hovioikeuslain 9 §:n mukainen esittelijä, asessori Tuula Keltikangas

 

Ratkaisu on yksimielinen.

---------

Liite Vaasan hovioikeuden ratkaisuun Kaava A (Oikeudenkäymiskaari 30:4)

VALITUSOSOITUS

Sen, joka tahtoo valittaa hovioikeuden ratkaisusta, on pyydettävä siihen lupa Korkeimmalta oikeudelta. Valituslupa voidaan myöntää ainoastaan, jos

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia Korkeimman oikeuden ratkaistavaksi taikka

2) jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen sellaisen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava, tahi

3) jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on kuusikymmentä (60) päivää siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin. Valittajan on puhevallan menettämisen uhalla toimitettava Korkeimmalle oikeudelle osoitettu valituskirjelmä viimeistään määräajan päättymispäivänä hovioikeuden kirjaamoon, jonka osoite on

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo

Rantakatu, Hovioikeudenpuisto

PL 217

65101 VAASA

 

Valituskirjelmän voi toimittaa hovioikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona (06-323 8295) tai sähköpostina (vaasa.ho@om.fi). Sen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Aukioloaika päättyy kello 16.15.

Valtuskirjelmään on sisällytettävä lupahakemus ja valitus sekä liitettävä ne asiakirjat, joista ilmeneviin seikkoihin valittaja viittaa perusteinaan. Kirjelmässä on myös mainittava se peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden nojalla valittaja katsoo, että valitusluvan myöntämiseen on lainmukainen peruste. Lisäksi on ilmoitettava hovioikeuden ratkaisu, johon valittaja tahtoo hakea muutosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) miltä kohdin hovioikeuden ratkaisuun haetaan muutosta;

2) mitä muutoksia hovioikeuden ratkaisuun vaaditaan tehtäväksi; sekä

3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittaja ei saa vedota muihin seikkoihin ja todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa tai hovioikeudessa, paitsi milloin valittaja saattaa todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen alemmassa tuomioistuimessa tai että hänellä muuten on ollut pätevä aihe olla tekemättä niin.

Valituskirjelmässä on mainittava valittajan nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä hänen tai hänen asiamiehensä postiosoite, jolla asiaa koskevat ilmoitukset saadaan hänelle toimittaa. Jos postiosoite muuttuu, uusi osoite on ilmoitettava kirjallisesti Korkeimman oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmä on valittajan tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Kirjelmän laatijan on samalla ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa.

Hovioikeus lähettää valituskirjelmän liitteineen sekä asiaa koskevan asiakirjavihkon ja jäljennöksen hovioikeuden ratkaisusta Korkeimmalle oikeudelle. Korkein oikeus tarvittaessa pyytää valittajan vastapuolelta kirjallisen vastauksen valitukseen.

Valitusasian käsittelystä Korkeimmassa oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on rikosasiassa 100 euroa ja muussa asiassa 200 euroa. Maksuvelvollinen on muutoksenhakija tai hänen sijaansa tullut.

Rikosasiassa oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hovioikeuden ratkaisua muutetaan muutoksenhakijan eduksi. Oikeudenkäyntimaksua ei myöskään peritä siltä, jolle on myönnetty maksuton oikeudenkäynti tai joka muulla laissa säädetyllä perusteella vapautuu maksuvelvollisuudesta.

--------------------------------

LIITE ___________________ Vaasan hovioikeuden ratkaisu

asiassa R 03/1493

http://webhosting.web.com/imagelib/sitebuilder/layout/spacer.gif