Litorina.org

Home
Seppo Mononen CV
Kekkosen linjalla Suomi jatkaa dualistista kaksoiselamaa
Organized.fi
Human Rights Court
pics - siru hampaassani
Pirjo Sandström
1993 ohjelmoitu kriisi jatkuu 2018
Tamminiemen trollitehdas
Lottien Natsimiljoonat
Ministerille
Polttamaton Pirtti
ilkka_rehabilitoi.html
natsi-lääketiede_Suomessa
Tyttöjen oudot kuolemat EP:lla
Hl AnitaSimonen
Inger Karumo sadistilääkäri VKS:ssa
International Conspiracy
Suposta jouduttaja Eduskuntaan
Ilkeys tappaa
Väkivalta johtuu alistamisesta
Yle sensuroi
miksi Mikko on paha?
"Näytit Maailmalle"
Ehdokkaista
Vilpillisyys
"Tulvasuojelu": Niinistö suositteli
Vääriädiagnooseja
Suomi kriisissä
Kunniaton Eduskunta
Hamlet
UKK-vallankumous
"Tulevaisuusseminaari"
Naapurin Heikki kuoli 1944
Tulvasuojelu - puhallus
29.9.2012/sm
Poliisin huumejuhlat
Voi meitä ...
Yksi tietää aina
Poliittinen yle
Suomi toimii häikäilemättä
1993 Kriisi
Polttamaton pirtti
Miksi Suomea ei oteta tosissaan
Syöpä Suomessa
Inhimillinen kehitys alkaa kohdussa *
Moraali vai Etiikka
oikeusvaltioko
Lentokone hajosi ilmassa - 8 kuoli Suomessa
tuskalliset_maitohapot
Kehitys johtaa sivistykseen
Euroopan vapauttamisen muistopäivänä 11.11.
vilpittömät
sanoma riosta
Natsismi
Olkaamme suomalaisia!
Finlandia on Bolivian kansallishymni
Saatanan tunarien koti?
Ylen taantumasta
Vaasan Nais Mafia
Salaisen Poliisin kiusaamana
Huumeita Floridasta
evoluution todiste
Evoluutio
salaliittok
Sensuuri Suomen tietoverkoissa
VAASAN HOVIOIKEUS v.2004
Parempi ymmärtää
Miksi koulu ei toimi
Maanpuolustuskurssiyhdistys
Tavallinen ihminen on tärkeä
rahastusta lääkkeillä
Helsingin 1975 henki
Arktinen talvihenke
Tarpeeton sota
Tavallinen ihminen
Lapin kesää
Nobel-juhlista
Ilman oikeutta
Elektr. valvontaa ilmajoella
jordsskorpan
Itsemurhista
Pakolaisten henkinen pääoma tervetullut
Luovuus on ratkaisu
Ehdollinen refleksi hengenpelastajana
edustuston ongelmat
tiedottajoen syy?
Konsensus ja köyhyys
Talvisodan loppu
Mandela
propaganda
Elilitti käki on ..
sotatragediat
Talvisota
Itsenäisyys on eliitin vapautta
Conzita
SUOMI-URKINTA
Ihminen on ...
Darwinin pulma ratkesi
ilkeys
Urkintayhteiskunta
Sisuair
Vai mitä se on
Väkivalta - Verboten! *)
POLIISIOSASTO - kaavio(!) 2010
LitorSE
Litorina geologiaa
vouti
Projekti
Pako
Rosa
Iluminada
29.9.2012 /sm WHO:
"NÄYTIT MAAILMALLE"
LitorSE

  

 

Seppo Mononen

INGET ÖVERNATURLIGT

 

I debatten omnämnda Richard Dawkins är en biologi professor vid Oxford Universitet, populär föreläsare och en berömd vetenskaps populär skrivare. I ena av hans  böcker,  Sokea Kelloseppä (WSOY Juva 1989), förklarar han enaståendevist bland annat  principen till evolution: I korthet  funktionerar evolution som hopande gallring. Denna betyder att evolution fortsätter från mutanter av förra generation. Hopande gallringen har en viss fördel över simpel gallring, som alltid börjar från begynnelsen och därför kan aldrig leda till sofistikerad evolution.

 

Enligt vetenskapens principer existerar den reala världen oberoende av människans förnimmelser, och den är inte kaotisk utan på något sätt systematisk. Tester är vetenskapens viktiga arbetsmetod, och alla universumets fenomina ligger i linje med kausalitet och historisk erfarenhet.

 

För att en vetenskaplig teori skall accepteras som fakta, måste den prövas med minst tre olika metoder och av tre suveräna forskare. Så har också gjorts med Charles Darwins principer om livets evolution, upprepade gånger.

 

INGET ÖVERNATURLIGT

 

Livets ursprung och evolution presenterar inget olösbart för naturvetenskap (Biologi av Ernst Mayr 1999, med mera). Men också teologer, filosofer, poeter och politiker intresserar sig av världen vi fördelar. Till skillnaden från till exempel teologer behöver vetenskapsmän inget övernaturligt för att förklara hur den naturliga världen fungerar.

 

Man kan bevisa för sig själv hur gröna växter utnyttjar icke organiska (döda) ämnen, det vill säga vatten och kolsyra, för att assimilera Solens strålning till organisk (levande) mat för vårt livsenergi.

 

Även evolution sker hela tiden överalt i den levande världen. Till exempel i varje familjekrets kan man se hur ett barn är inte en exakt kopia med ena av sina föräldrar. Det könliga ökandet innebär att hälften av avkomlingens genotyp kommer från fadern och den andra från modern. Och på genotypen beror det hur var och en skall växa upp.

 

LOGISKA DETALJER

 

Under årens lopp har Darwins princip om evolutionen testats med iver, men inga fel har hittats.  Tvärtom, upptäckter av hominid fossil, och den moderna biologiska forskningen av DNA, metabolik, med mera, har kommit upp med logiska detaljer.

 

För att en vetenskaplig teori skall accepteras som fakta, måste den prövas minst med tre olika metoder och av tre suveräna forskare. Så har också gjorts med Charles Darwins principer om livets evolution. Den antropocentriska traditionen, där människan ansågs vara centralpunkten i universumet, fick sitt slut då, med hans samtida forskare Huxley (1863) och Hoeckel (1866), också Darwin bevisade 1871 att mannen måste ha uppkommit från en aplik stamform (obs.: aplik, inte apa).

 

LIV AV DÖD MATERIA

 

Närmast överalt kan man bevisa sig hur gröna växter utnyttjar icke organiska (döda) ämnen, det vill säga vatten och kolsyra, för att assimilera Solens strålningsenergi för vårt mat.

 

I början av 1950-talet kunde forskare producera aminosyra i laboratoriet, och 1954 offentliggjorde S. L. Miller sin apparat. Gnistor leddes till en gasbildning av ammoniak (NH3), metan (CH4), vattenånga och väte (Steven M. Stanley: Earth and Life through Time, 1989). Aminosyran behövs för att forma proteiner, och proteiner är viktiga föreningar för varje levande system.

 


Seppo Mononen


 


 
LYCKAN LURAR INNE I VARJE MÄNNISKA

 


En ändlös debatt som inte kan antagas leda till inget som helst resultat, är på gång i den svenskspråkiga pressen i Österbotten. Utan debutanternas förmåga att godkänna sin sanning, kunde grälet aldrig bli avgjort, det vill kanske släpa ända till slutet av tiden.
 


 

Det kanske finns en konstruktiv sed att kunna sluta förtal och skälla av andra, nödvändig för att det är falska och elaka ord där ondskan börjar. 

Skarp kritik av andras idéer och opinioner tycks vara en allmän faktor mellan debatt. Och här är vari den elaka kontrasteringen börjar: kontrasteringen fortsätts till gärning, och så vidare ända till många om inte alla nationella, även internationella konflikter. Det är i denna aspekt med skäl att påstå att "tro är var ondskan börjar".
 
Det finns massor av läsare inom läsarkretsen av denna tidskrift själv.

 

Faktum är att varje läsare - varje människa - är kunnig och har rätt att forma hans/hennes egen opinion. Och var och en har lagligt och etisk rätt att göra så, även publicera sina opinioner utan störning och utan att kallas namn av någon.
 
Tro kan ha mångfaldiga aspekter och det finns inget problem med ordet tro. Akuta problem kommer fram om en eller fler individer påstår att hans/hennes verklighet är sant och, värre till, att endast hans/hennes tro är acceptable.

 

Det finns kanske million böcker, kanske mera, i biblioteket bra för idéer av deras skapare, men som är andra hand information för läsaren. Därför är det värdelöst att disputera vem, eller vems bok eller ide är "bättre" eller "mera sant". 
 


 

Sanningen är i regel enkel, men inte relativ, den har inga jämförelser och gör inga undantag. Kanske därför är det så svårt att tro på. Sanningen är den mest viktiga aspekten i människolivet, för livet är en sann verklighet.  Men det är inte lätt att tro hur icke komplicerad sanningen kan vara. Och att acceptera sanningen är mest besvärligt för den intelligenta människan.
 
Av den största betydelse för var och ens liv är hans/hennes personliga verklighet.

 

Verkligheten är personlig, för till exempel, det är jag och endast jag som är pappa till mina barn. Mitt jag ar mitt jobb, och mitt hem är mitt hem, och så vidare. De är realiteter av min verklighet, de tillhör mitt liv. Och det är viktigt för mig att acceptera dem.  För att få reda på sin sanning, sitt liv, kan man fråga: vad är den här? Vad är detta - för mig? 
 


 

Den väsentliga frågan är: "Vad är det, för mig?" Den är inte egoistiskt, som massorna kunde påstå, utan det är sanningen som leder till att bära ansvaret för sitt liv.  Och eftersom livet är var och ens personliga verklighet, följer det att ingen annan kan acceptera verkligheten för en annan. Det måste varje människa göra för sig själv.

 "Tro är roten till allt ont" har rätt, om en påstår att det är hans/hennes tro som är unik och enda. Ondskan kommer från gräl att andra människor måste tro den samma. Det behövs inte en särskild stor population för att orsaka ett gigantiskt kaos mellan människor.
 


 

Möjligen den enda lösningen till dilemmat är att var och en acceptera sin personliga verklighet. I stället för grälandet om saker som inte beror på oss, människor ville ha tid och energi att tänka på sitt liv och diskutera nyttiga realistiska ting som är i var och ens kontroll att förbättra sitt eget liv. 

Det gör oss lite eller ingenting bra att välsigna de andras liv, vore det i andra länder eller andra tider.  Deras liv är deras sanning. Det är de som i normala tider skall försörja allt i deras liv, inte oss, inte mig.
 
Visserligen mina idéer kan vara viktiga endast för mig själv. Jag antar inte att någon skulle tänka dem rätta eller sanna såsom de är för mig, i mitt liv.


 

Sorbonne's universitet i Frankrike har flera århundrades erfarenhet i region av visdom. Ovanpå porten till campuset står det allt sammandragande mottot "Känn dig själv!" Dessa ord kan vara en nyttig början för tänkandet var och ens eget lyckligt liv. 


 

 

Från Urjordet
 
Ända från den tiden då urjordens skorpa inte hade hårdnat, störtade vulkaniska eruptioner livets "döda" kemikalier överalt. För att producera (levande) aminosyran av dem, måste man ha energi att åstadkomma reaktionen. På urjordens omgivning lagom energi kom från blixtslag. Och det fanns gott om tid: den här perioden i planet Jordens historia varade i 1000 miljoner (1.000.000.000.) år!
 
När mikroskopen hade uppfunnits, den riktades också mot geologiska lagringar i två, tre miljarder års ålder. Det öppnades en helt ny epok i livets historia. Där fanns bakterie liknande mikrofossiler som inte hittats tidigare. Dessa är omöjliga att se med till exempel Darwins verktyg - lite bättre än idel öga. Det är forskningen av mikrofossiler som öppnat ett övertygande arkiv om livets ursprung och evolution.
 
Darwins princip testats
 
Under årens lopp har Darwins princip om evolutionen testats med iver, men inga fel har hittats.  Tvärtom, upptäckter av hominid fossil, och den moderna biologiska forskningen av DNA, metabolik, med mera, har kommit upp med logiska detaljer.
 
Den antropocentriska traditionen, där människan ansågs vara centralpunkten i universumet, fick sitt slut då, med hans samtida forskare Huxley (1863) och Hoeckel (1866), också Darwin bevisade 1871 att mannen måste ha uppkommit från en aplik stamform.

 

     
Livets Ursprung
 
Livets ursprung och evolution presenterar inget olösbart för naturvetenskap (Ernst Mayr 1999, med mera). Men också teologer, filosofer, poeter och politiker intresserar sig av världen vi fördelar. Till skillnaden från till exempel teologer behöver vetenskapsmän inget övernaturligt för att förklara hur den naturliga världen fungerar.
 
Man kan bevisa för sig själv hur gröna växter utnyttjar icke organiska (döda) ämnen, det vill säga vatten och kolsyra, för att assimilera Solens strålning till organisk (levande) socker (mat) för vårt livsenergi.
 
Även evolution sker hela tiden i den levande världen. Till exempel i varje familjekrets kan man se hur ett barn är inte en exakt kopia med ena av sina föräldrar. Det könliga ökandet innebär att hälften av avkomlingens genotyp kommer från fadern och den andra från modern. Och på genotypen beror det hur var och en  skall växa upp.

 

Fortgående Prövning
 
Tester är viktiga arbetsmetod, och i vetenskap föds det nya antaganden som hamnar under fortgående hård prövning. Moderna mätningar bevisar att Albert Einsteins teori om ett fixat universum hade fel. Det var ändå naturligt att teorin kunde justerats i linje med nya mätningar av det fortfarande expanderande universumet. I fall av en religiös axiom justeringen för nya fynd kunde ha varit omöjligt och menat slut på granskning - samt kanske kollektiv försök att tiga om verklighet.
  
För att en vetenskaplig teori skall accepteras som fakta, måste den prövas minst med tre olika metoder och av tre suveräna forskare. Så har också gjorts med Charles Darwins principer om livets evolution. 

 

Tro
 
Tro tycks förekomma i två distinkt olika typer som är motsatta till varandra: 

För det första finns det tro att all verklighet är san.
 
För det andra finns det tro att bara något av verkligheten är san. Detta  sanning beror på personal eller kollektiva förnimmelser, inklusive av religioner av varje nominering samt politisk, nationalistisk tro där "jag" och "vi" är special människor och ovanpå de "andra".
 
Det månne vara tryggt anta att varje vuxen människa själv är den enda experten att tänka sin verklighet och dra sina slutsatser därav: hjärnan är en exklusive personal organ, som människan själv kan använda för det bästa i sitt eget liv. 
 
Att godkänna verkligheten kan vara svårt som "ta kamel genom nålsöga". Ondskan, inklusive rädslan, våldet, med mera, är fertil i omgivning av lögn och trotset av sanningen, tänker jag.


Våld föds ur förtryck
 
 
Våld föds ur förtryck konstaterade FN:s människorättsambassadör Harry Belafonte i Maarit Tastulas intervju.
 
I reportaget där man intervjuat sakkunniga betonar polisen att huvudorsaken till det otyglade våldet är användningen av alkohol ock andra kemiska ämnen. Gentlemannapoliserna säger dock inte högt, att det officiella samhället, bland annat Vasa stadstyrelsen, stöder och ordnar folkfester, som till och med som enda dragplåster har lättillgängliga rusdrycker. Kanske det inte är en händelse, att en ökning av alkoholvåldet kronologiskt skett sedan vi fick Rantarock till staden. De vuxnas ansvarslöshet tycks  duga som svepskäl för godkännande av också omyndigas dryckenskap, de facto.
Skolpsykologen Arja Sigfrids lär lugna föräldrarna och undvika det ofrånkomliga genom att låta förstå, att livet i dagens samhälle nu bara är sådant. Hennes allmänna generalisering, att "det alltid finns en grupp tonåringar som inte klarar av att vara duktiga i skolan", kräver en förklaring:

Jag har haft möjlighet att i mellanstadiet undervisa samma ungdomar som jag hade i ett finnspråkigt högstadium. Den iakttagelse jag gjort, att många ungdomar, som i högstadiets lärarrum betraktats som mindre vetande bråkstakar, visade sig i ett annat läroverk höra till de bästa i sina grupper. Slutledningen av detta blir, att felet finns i vissa lärares inställning. Skolan förverkligar inte sin uppgift i samhället som en läroinrättning för varje barn.

Redan en elak lärare kan knäcka en elev genom att frånta honom/henne de för en hälsosam utveckling nödvändiga  upplevelserna för att lyckas, genom att förstöra den potentiella skolframgången och sålunda möjligheterna till ett liv i enlighet med elevens förutsättningar. En ung person som år efter år underkuvats och förödmjukats av en lärare är  benägen att använda rusmedel och våld för att minska på sin mänskliga plåga. Ännu värre är det, om man också hemma måste tåla gnat och tjat.
Professor Kaj Björkqvist, forskare i utvecklingspsykologi, har i sin kurva om våldsfallens antal visat att ett hopp sker i 60- och 70-talsskiftet, då televisionen gjorde sitt inträde i samhället. Vid samma tidpunkt blev det också allt allmännare att mammorna började arbeta utom hemmet, vilket gjorde att barnen ofta var ensamma hemma och såg på tv. Detta är en sak som förtigits, varit tabu i vårt samhälle, ett omnämnande som inte gillas av någon, men sanningen försvinner inte genom moralisering: följderna av att barnen allmänt utsatts för försummelse torde alla nu kunna se.

Vasabladets reportage är ingen uppmuntrande läsning. De intervjuade sakkunniga personerna verkar rådlösa och frustrerade över att verkligheten inte underkasta sig någons akademiska vilja. Erfarenheten visar nämligen, att föräldrakvällarna nästan aldrig besöks av sådana föräldrar, som de är ordnade för. Det samma gäller för klubbar planerade av vuxna: i den av Sigfrids nämnda "far-son-klubben" var under ett par vintrar endast en pojke med i båtbyggandet. Och tack vare klubbesöken gick det så, att samma yngling inte på skolans avslutningsdag raglade omkring i parkerna med de andra, utan var ute och seglade med sin far på Bottenviken!
Under min tid som lärare i högstadiet några år gjorde jag en inofficiell spontan undersökning, som jag skildrat i min ännu opublicerade text från år 1992 "Den mänskliga utvecklingen". Genom försök bevisade jag för mig själv, att barn och ungdomar i allmänhet blir det som de anses vara och sådana som de behandlas: Jag bemötte mina elever som äkta kultiverade människor, och de hatiska unga som dystert stirrat på trädtopparna eller på skospetsarna blev småningom leende hälsande älskvärda människor.

Förverkligandet av  forskningshypotesen var helt kort följande: Jag började hälsa korrekt och utan att vänta på svar på varje elev i korridoren eller på gården eller på gatan.
Först började de mindre slutna eleverna besvara mina hälsningar, och på ett halvt år blev det nästan helt vanligt.

Hur var en sådan förändring möjlig? Först och främst för att jag inte krävde någonting, eleven fick själv besluta om sitt beteende, jag gav bara en möjlighet. Att ställa ett klumpigt krav kan vara tvång och andligt förtryck och utgå ifrån det förödmjukande antagandet att eleven inte alls är en människa som förmår tänka och handla självständigt.

Å andra sidan började eleven besvara min hälsning för att han/hon upplevde äkta tillfredställelse över att bli jämbördigt och mänskligt bemött och uttryckligen fick bestämma själv utan krav. Detta ackumulerades småningom till självförtroende och ett bestående gott välbefinnande, en positiv egen person.

För det tredje hör initiativet till den klokare, vuxna, som godkänner sig själv som äldre än barnet eller som lärare till sin elev, och det lyckas då den vuxna av egen vilja ärligt erkänner sitt barn som barn och eleven som sin elev, som en förnuftig människa (homo sapiens) en sådan som envar av oss är enligt vår rasdefinition.

Försöket blev småningom en praxis, som efter ett par år upphörde efter att mitt arbetsavtal gick ut. Jag har inte gjort någon uppföljning i ifrågavarande skola, men så länge jag höll på med mitt försök uttryckte den formellt kompetenta lärarkåren inte något intresse för ärendet.

Puberteten är människans naturliga utvecklingsskede, då barnet normalt blir vuxet. Ett tillspetsat undantagstillstånd kan skapa frustrerade föräldrar och elever som, trots att de vet, inte förmår godkänna verkligheten. Det är oklokt att förringa och motsätta sig ungdomens självständighetsbehov.En frisk ung person uppreser sig helt normalt mot sina förtryckare. En utväg ur den onda cirkeln existerar inte om det inte finns någon som är klokare som initiativtagaren, om den vuxna inte först kan godkänna sig själv som en klok människa öch börja leva rätt.

 Var slutar vi om de vuxna hämnas barnen sin egen onda tillvaro? Harry Belafontes personlige vän, pastor Martin Luther King Jr sade:  — Traditionen sitter djupt, men om vi fortsättningsvis följer bibelns öga mot öga-visdom så år vi alla snart blinda!

 

TRILOBITEN - DARWINS DILEMMA

År 1832 steg den då 23-årige Charles Darwin på skeppet Beagle, som skulle segla ut på en mångårig exkursion runt världen. Som en obetald naturforskare samlade han ett enormt antal observationer och prov att föra hem till det Brittiska naturhistoriska museet.

Efter att ha utforskat sitt material i mer än 20 år, utgavs Darwins undersökningsrapport "Arternas uppkomst" år 1859. Då, vid 50 års ålder, var Darwin övertygad om att det mångfaldiga livet på planeten Jord hade utvecklats från en enkel början och under en enormt lång tid.

Det fanns dock en sak som förbryllade Darwin: trilobiten. "Det finns ett dilemma, som också kan ge motiv för mina kritiker. Jag kan inte förstå hur trilobiten plötsligt dyker upp i kambriska strata, utan att ha synliga föregångare som kunde ha lett till dess evolution", funderade han.

Den kambriska trilobiten var ett fem centimeter långt i sjöar levande skaldjur med tre distinkta sektioner i kroppen (därav tri-lobit).

Mer än ett hundra år senare, för sent för Darwin att glädja sig åt, har problemet fått sin följdriktiga lösning med hjälp av den moderna tekniken.

När mikroskop riktades mot sedimentskikt äldre än den cirka 500 miljoner år gamla Kambrium, öppnades en helt ny epok i livets historia. Där fann man bakterie liknande mikrofossiler som inte hittats tidigare. Dessa är omöjliga att se med Darwins verktyg - lite bättre än idel öga - men där fanns svaret till Darwins dilemma.

Det är forskningen av mikrofossiler som öppnat ett övertygande arkiv om evolution mer än 2000 miljoner år före Kambrium - och trilobiten!

Under årens lopp har Darwins princip om evolutionen testats med iver, men inga fel har hittats. Tvärtom, upptäckter av hominid fossil och den moderna biologiska forskningen av DNA, metabolik med mera har kommit upp och fyllt basnätets eventuella tomrum med logiska detaljer.

Den antropocentriska traditionen, där människan ansågs vara centralpunkten i universum, fick sitt slut då, med hans samtida forskare Huxley (1863) och Hoeckel (1866), också Darwin bevisade 1871 att mannen måste ha uppkommit från en aplik stamform.

Förståeligt kom detta som en chock i det viktorianska samhället. Som en anekdot berättas det om ett utrop i en social bjudning av högre klass: "Det kan inte vara sant! - Och om det är sant, låt oss be till Gud, att det inte skall komma till allmän kännedom!"


Seppo Mononen, filosofie magister, pensionerad geolog, Vasa

FOTOn av Seppo Mononen:

(1.top) En Kambrisk trilobitfossil som skribenten tog med sig hem från de sydamerikanska Anderna.

(2.nere) Världens sydligaste stad Ushuaia ligger i Argentina vid Beagle Canal. Kanalet ha fått sitt namn efter fartyget som tog Darwin på sin berömda expedition.
 
 

 

4032.ushuaia.jpg